Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Сливен

Показване на 326-350 от 545.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000435 д-р Мая Манчева Русинова-Кожухарова Акушерство и гинекология
2100000437 д-р Миглена Стефанова Василева-Вълчева Анестезиология и интензивно лечение
2100000438 д-р Миладин Йорданов Йорданов Образна диагностика
2100000439 д-р Милен Николов Николов
2100000753 д-р Милен Пенков Пенков Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
2100000440 д-р Милена Колева Димитрова Вътрешни болести
2100000441 д-р Милена Петкова Ченкова-Дурева Инфекциозни болести
2100000442 д-р Милена Трифонова Арнаудова Вътрешни болести
2100000443 д-р Милка Георгиева Георгиева-Зехирева Обща медицина
2100000447 д-р Мима Димитрова Янева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2100000448 д-р Мима Тодорова Георгиева
2100000449 д-р Мима Христова Димова Очни болести
2100000450 д-р Минка Русева Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2100000452 д-р Мирчо Христов Попов Образна диагностика
2100000453 д-р Митко Русев Баев Инфекциозни болести
2100000455 д-р Михаил Савелевич Новаков Хирургия
2100000457 д-р Михаил Тодоров Сяров Обща медицина
2300006630 д-р Михаил Янков Карамалаков Хирургия
2100000458 д-р Моника Стоянова Тонева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2100000459 д-р Надежда Аргирова Христова Обща медицина
2100000462 д-р Нася Пенкова Господинова Медицинска паразитология
2100000794 д-р Наталия Станимирова Канева Ендокринология и болести на обмяната
2100000464 д-р Наталия Стоянова Кънева Акушерство и гинекология
2100000465 д-р Наташа Петкова Пощова Вътрешни болести
2100000466 д-р Невена Атанасова Георгиева Обща медицина