Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 151-175 от 3825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000145 д-р Андрей Иванов Петров Инфекциозни болести
1700004000 д-р Андрей Иванов Трифонов Хирургия
1700000146 д-р Андрей Йозов Бакърджийски Очни болести
1700004065 д-р Андрей Юлиев Велев Нервни болести
1700000147 д-р Андриана Петрова Андреева-Джамбазова
1700004387 д-р Андриана Руменова Каканакова
1700000148 д-р Андриян Николов Янков
1700005546 д-р Анелия Андреева Петрова
1700000149 д-р Анелия Борисова Тодорова-Дошмановска Нервни болести
1700000150 д-р Анелия Веселинова Биволарска
1700000151 д-р Анелия Димитрова Тосева Обща медицина
1700000152 д-р Анелия Иванова Бадева-Атанасова Кожни и венерически болести
1700004690 д-р Анелия Иванова Драганова
1700000153 д-р Анелия Иванова Кметова Обща медицина
1700000154 д-р Анелия Иванова Хубенова Радиобиология, Нуклеарна медицина, Медицинска онкология
1700000155 д-р Анелия Кирилова Балабанова Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
1400000035 д-р Анелия Цолова Кънчева-Белева Психиатрия
1700000157 д-р Анета Агоп Бъздикян-Апиосян Педиатрия
1700000158 д-р Анета Величкова Милушева Инфекциозни болести
1700000159 д-р Анета Николова Златева
1700000160 д-р Анета Николова Кирчева-Паунова Вътрешни болести, Нефрология
1700000161 д-р Анета Симеонова Петкова Неврохирургия
1700000162 д-р Анета Стефанова Славова Вътрешни болести
2200000417 д-р Анета Тодорова Христозова
1700000163 д-р Анета Христова Иванова Очни болести