Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 251-275 от 4128.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000228 д-р Антон Стоянов Михнев
2700000042 д-р Антон Тенев Ангелов дмнОчни болести
1700000229 д-р Антон Тодоров Тодоров
1700006097 д-р Антоний Русев Баташки
1700000230 д-р Антонина Петкова Динева Инфекциозни болести
1700000231 д-р Антонина Тенева Чапанова Кожни и венерически болести
1700005169 д-р Антония Атанасова Томова Педиатрия
1700000232 д-р Антония Георгиева Шишманова Анестезиология и интензивно лечение
1700000233 д-р Антония Динева Йорданова Физикална и рехабилитационна медицина
1700003950 д-р Антония Донкова Дойкова
1700000234 д-р Антония Иванова Недева Образна диагностика
1700005270 д-р Антония Илиева Вардева
1700006014 д-р Антония Калинова Кирилова
1700005741 д-р Антония Мартинова Дрънгова
1700006152 д-р Антония Миленова Колтякова
1700006094 д-р Антония Радева Вълкова
1700005122 д-р Антония Светославова Чолакова Кардиология
1700000237 д-р Антония Тодорова Хаджиева-Панчева Вътрешни болести, Обща медицина
1700004935 д-р Апостол Георгиев Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
1700000238 д-р Апостол Георгиев Георгиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1700000239 д-р Апостол Димитров Златанов
1700004133 д-р Аргир Илиев Маровски
1700006171 д-р Аргир Христов Христов
1700000242 д-р Арман Степан Христамян Акушерство и гинекология
1700000243 д-р Арсения Мардик Балиян-Стоянова Очни болести