Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 226-250 от 4119.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000198 д-р Антоанета Василева Фъсова
1700000199 д-р Антоанета Георгиева Георгиева
1700000202 д-р Антоанета Димитрова Томова Вътрешни болести, Медицинска онкология
1700000203 д-р Антоанета Дойчева Велева-Кирилова Педиатрия, Обща медицина
1700000204 д-р Антоанета Иванова Атанасова Педиатрия
1700000207 д-р Антоанета Иванова Иванова-Ганчева Обща медицина
1700000208 д-р Антоанета Иванова Струмелиева-Танчева Обща медицина
1700000209 д-р Антоанета Йорданова Гъркова-Царева Очни болести
1700000210 д-р Антоанета Йорданова Симова Обща медицина
1700000212 д-р Антоанета Лазарова Йорданова
1700004778 д-р Антоанета Любенова Палазова
1700000213 д-р Антоанета Митева Неделева
1700005232 д-р Антоанета Николова Куленска
1700000215 д-р Антоанета Пелова Пеловска-Герджикова Вътрешни болести, Кардиология
1700005412 д-р Антоанета Светославова Тошева
1700000217 д-р Антоанета Славчева Гюрова Кожни и венерически болести
1700005954 д-р Антоанета Стефанова Бошнакова
1700000218 д-р Антоанета Стоева Иванова Ушно-носно-гърлени болести
1700000219 д-р Антоанета Стойкова Гочева-Илинчева Инфекциозни болести
1700000223 д-р Антон Георгиев Хинов Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1700005180 д-р Антон Димитров Войчев
1700000224 д-р Антон Димитров Тонев Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1700005313 д-р Антон Динчев Пелев
1700000225 д-р Антон Иванов Дончев Обща медицина
1700000226 д-р Антон Колев Сакарски