Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 226-250 от 3801.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000230 д-р Антонина Петкова Динева Инфекциозни болести
1700000231 д-р Антонина Тенева Чапанова Кожни и венерически болести
1700005169 д-р Антония Атанасова Томова
1700000232 д-р Антония Георгиева Шишманова Анестезиология и интензивно лечение
1700000233 д-р Антония Динева Йорданова
1700000234 д-р Антония Иванова Недева Образна диагностика
1700005270 д-р Антония Илиева Вардева
1700005831 д-р Антония Лилянова Сиракова
1700005741 д-р Антония Мартинова Дрънгова
1700005122 д-р Антония Светославова Чолакова
1700000237 д-р Антония Тодорова Хаджиева-Панчева Вътрешни болести, Обща медицина
1700004935 д-р Апостол Георгиев Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
1700000238 д-р Апостол Георгиев Георгиев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
1700000239 д-р Апостол Димитров Златанов
1700000241 д-р Аргир Василев Аргиров Вътрешни болести
1700004133 д-р Аргир Илиев Маровски
1700000242 д-р Арман Степан Христамян Акушерство и гинекология
1700000243 д-р Арсения Мардик Балиян-Стоянова Очни болести
1700000244 д-р Арсо Грозев Петров Анестезиология и интензивно лечение
1700005732 д-р Арта Дакай
1700005111 д-р Артин Едмонд Кюлеменян
1700000245 д-р Артур Емилов Сарачев Урология
1700005107 д-р Асен Атанасов Томов
0200000890 д-р Асен Борисов Даскалов Акушерство и гинекология
1700005842 д-р Асен Василев Йотовски