Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 126-150 от 3969.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000113 д-р Ангел Йорданов Ковачев
1700005188 д-р Ангел Константинов Атанасов
1700005964 д-р Ангел Костадинов Влахов
1700004627 д-р Ангел Красимиров Петков Съдова хирургия
1700003991 д-р Ангел Кръстев Николов Кардиология
1700005191 д-р Ангел Марио Джамбов дмнОбща хигиена
1700000117Доцент д-р Ангел Николов Шопов Урология
1700000118 д-р Ангел Пенев Пенев Вътрешни болести, Кардиология
1700000119 д-р Ангел Петров Карагьозов
1700005165 д-р Ангел Петров Петров
1700004637 д-р Ангел Петров Проданов Анестезиология и интензивно лечение
1700000121 д-р Ангел Петров Учиков
1700000123 д-р Ангел Стоянов Михайлов
1700000124 д-р Ангел Теофилов Гозманов
1700000126 д-р Ангел Хараламбиев Пеев
1700000127 д-р Ангел Христов Станчев Ортопедия и травматология
1700000128 д-р Ангелина Асенова Стоянова-Делева Педиатрия, Клинична лаборатория
1700004450 д-р Ангелина Василева Шишкова Кожни и венерически болести
1700004902 д-р Ангелина Димитрова Недялкова
1400000027 д-р Ангелина Димитрова Шулева Вътрешни болести, Нефрология
1700000134 д-р Ангелина Иванова Арнаудова Обща медицина
1700005131 д-р Ангелина Костадинова Згуровска
1700000136 д-р Ангелина Симеонова Сивкова-Дачева Вътрешни болести
2200000016 д-р Ангелина Славчева Сърбакова
1700005477 д-р Ангелина Янакиева Моллова-Кьосебекирова