Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 126-150 от 4119.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700005819 д-р Ангел Веселинов Илиев
1700000099Доцент д-р Ангел Владимиров Банчев кмнУрология
1700005880 д-р Ангел Георгиев Белов
1700004224 д-р Ангел Георгиев Димитров
1700000101 д-р Ангел Георгиев Миков Спешна медицина
1700000104 д-р Ангел Димитров Димитров
1700000105 д-р Ангел Димитров Ставрев Акушерство и гинекология
1700000106 д-р Ангел Динков Колев Хирургия, Урология
1700000107 д-р Ангел Иванов Ангелов Акушерство и гинекология
1700005602 д-р Ангел Иванов Балинов
1700000108 д-р Ангел Иванов Балинов Анестезиология и интензивно лечение
1700006108 д-р Ангел Иванов Черганов
1700004134 д-р Ангел Йорданов Енчев
1700000113 д-р Ангел Йорданов Ковачев
1700005188 д-р Ангел Константинов Атанасов
1700005964 д-р Ангел Костадинов Влахов
1700004627 д-р Ангел Красимиров Петков Съдова хирургия
1700003991 д-р Ангел Кръстев Николов Кардиология
1700005191Доцент д-р Ангел Марио Джамбов дмнОбща хигиена
1700000117Доцент д-р Ангел Николов Шопов Урология
1700000118 д-р Ангел Пенев Пенев Вътрешни болести, Кардиология
1700000119 д-р Ангел Петров Карагьозов
1700005165 д-р Ангел Петров Петров
1700004637 д-р Ангел Петров Проданов Анестезиология и интензивно лечение
1700000121Професор д-р Ангел Петров Учиков дмнГръдна хирургия, Хирургия