Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 126-150 от 3862.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000117Доцент д-р Ангел Николов Шопов Урология
1700000118 д-р Ангел Пенев Пенев Вътрешни болести, Кардиология
1700000119 д-р Ангел Петров Карагьозов
1700005165 д-р Ангел Петров Петров
1700004637 д-р Ангел Петров Проданов Анестезиология и интензивно лечение
1700000121 д-р Ангел Петров Учиков
1700000123 д-р Ангел Стоянов Михайлов
1700000124 д-р Ангел Теофилов Гозманов
1700000126 д-р Ангел Хараламбиев Пеев
1700000127 д-р Ангел Христов Станчев Ортопедия и травматология
1700000128 д-р Ангелина Асенова Стоянова-Делева Педиатрия, Клинична лаборатория
1700004450 д-р Ангелина Василева Шишкова Кожни и венерически болести
1700000130 д-р Ангелина Генова Лефтерова Педиатрия
1700004902 д-р Ангелина Димитрова Недялкова
1400000027 д-р Ангелина Димитрова Шулева Вътрешни болести, Нефрология
1700000134 д-р Ангелина Иванова Арнаудова
1700005131 д-р Ангелина Костадинова Згуровска
1700000136 д-р Ангелина Симеонова Сивкова-Дачева Вътрешни болести
2200000016 д-р Ангелина Славчева Сърбакова
1700005477 д-р Ангелина Янакиева Моллова-Кьосебекирова
1700000139 д-р Андреан Милков Минев Акушерство и гинекология
1700000140 д-р Андреана Иванова Копчева
1700005421 д-р Андреана Христова Ангелова
1700005261 д-р Андреас Христос Хадзиянис
1700004564 д-р Андрей Валентинов Минчев Акушерство и гинекология