Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 276-300 от 3847.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000266 д-р Атанас Благоев Тилев Вътрешни болести
1700000270 д-р Атанас Георгиев Балтаджиев
1700004250 д-р Атанас Георгиев Янчев
1700000274 д-р Атанас Димитров Джамбазов
1700004888 д-р Атанас Димитров Йончев Акушерство и гинекология
1700000277 д-р Атанас Димитров Хилендаров Образна диагностика
1700004498 д-р Атанас Иванов Атанасов Анестезиология и интензивно лечение
1700004499 д-р Атанас Иванов Боюклиев
1700004232 д-р Атанас Иванов Гюлев
1700000279 д-р Атанас Иванов Насков
1700000280 д-р Атанас Иванов Ханджиев
1700000283 д-р Атанас Иванов Юнаков Акушерство и гинекология
1700004220 д-р Атанас Илиев Баташки
1700000284 д-р Атанас Илиев Бечев Акушерство и гинекология, Обща медицина
1700000285 д-р Атанас Илиев Михов
1700000286 д-р Атанас Йовков Манев Превантивна военна медицина
1700000287 д-р Атанас Йорданов Калчев Вътрешни болести, Гастроентерология
1700000288 д-р Атанас Кирилов Петров Вътрешни болести
1700000290 д-р Атанас Любомиров Бучков дмнФизикална и рехабилитационна медицина
1700005619 д-р Атанас Любомиров Георгиев
1700000291 д-р Атанас Милев Карагьозов Образна диагностика
1700005736 д-р Атанас Найденов Найденов
1700000292 д-р Атанас Нанков Попов Физикална и рехабилитационна медицина
1700000293 д-р Атанас Нейков Методиев
2200000037 д-р Атанас Николов Вягов Нервни болести, Обща медицина