Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 26-50 от 4121.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000013 д-р Албена Асенова Масарлиева-Манолова Медицинска паразитология
1700000015 д-р Албена Георгиева Паскалева-Папатанасиу Кожни и венерически болести
1700000016 д-р Албена Делянова Тодорова
1700000017 д-р Албена Димитрова Ботушанова Радиобиология, Нуклеарна медицина
1700000020 д-р Албена Кирилова Петкова
1700000021 д-р Албена Кънчева Кичукова
1700000023 д-р Албена Любомирова Теодосиева-Кръшкова Очни болести
1700000024 д-р Албена Николова Нончева
1700000025 д-р Албена Пеева Чолакова Обща медицина, Кожни и венерически болести
1700000028 д-р Алберт Георгиев Чифлигаров Ортопедия и травматология
1700006423 д-р Алек Варткес Шишманян
1700004873 д-р Александар Маринков Ревматология
1700004715 д-р Александар Митев
1700004411 д-р Александар Сарпанов Хирургия
1700000029 д-р Александра Аркадиевна Багрова Кожни и венерически болести
1700005948 д-р Александра Бойкова Стоянова-Гарова
1700005329 д-р Александра Димитрова Илиева
1700004853 д-р Александра Димитрова Мавридис
1700006364 д-р Александра Зиад Ал Хасани
1700004655 д-р Александра Иванова Кирева Анестезиология и интензивно лечение
1700006129 д-р Александра Каменова Качакова
1700005588 д-р Александра Марио Балджиева
1700006269 д-р Александра Мирославова Караделева
1700005755 д-р Александра Николаева Иванова
1700005730 д-р Александра Петрова Чакърова