Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1626-1650 от 1701.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001547 д-р Цветан Паскалев Андреев Обща медицина
1600001549 д-р Цветан Петков Съботинов Социална медицина и здравен мениджмънт, Хирургия
1600001550 д-р Цветан Петров Димитров Социална медицина и здравен мениджмънт, Хранене и диететика
1600001551 д-р Цветан Христов Георгиев Урология
1600001552Доцент д-р Цветан Христофоров Луканов Клинична имунология
1600001553 д-р Цветана Николова Николова Вътрешни болести
1600001554 д-р Цветанка Асенова Димитрова Педиатрия
1600001556 д-р Цветанка Великова Доровска Педиатрия
1600001557 д-р Цветанка Величкова Минчева Социална медицина и здравен мениджмънт, Епидемиология на инфекциозните болести
1600001558 д-р Цветанка Ганчева Чугарска Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600001559 д-р Цветанка Константинова Томова Очни болести
1600001560 д-р Цветанка Тодорова Лачовска
1600001561 д-р Цветелин Христов Иванов
1600001562Доцент д-р Цветелина Валентинова Митева Обща медицина
1600001774 д-р Цветелина Валентинова Петкова-Маринова Педиатрия
1600001563 д-р Цветелина Георгиева Виткова Хранене и диететика, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600001565 д-р Цветелина Ефтимова Стайкова Вътрешни болести, Нефрология
0800000550 д-р Цветелина Михова Райчева-Филипова Хирургия
1600002480 д-р Цветелина Николова Владимирова
1600001564 д-р Цветелинка Георгиева Рашева Обща медицина
1600001570 д-р Цветемира Георгиева Чорбаджийска Вътрешни болести
1600001567 д-р Цветко Христов Цветков Акушерство и гинекология
1600001568 д-р Цветолюб Петков Кунчев Вътрешни болести, Обща медицина
1600002200 д-р Цветомир Мирославов Иванов
1600002096 д-р Цветомира Минкова Цвятковска