Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1501-1525 от 1702.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001416 д-р Стефка Илиева Дюлгерова Вътрешни болести
1600001417 д-р Стефка Христова Петкова Педиатрия
1600001418 д-р Стефка Цанкова Тошева Епидемиология на инфекциозните болести
1600001419 д-р Стефка Цветанова Банчева
1600001420 д-р Стилиан Тачев Чолаков Кардиология, Вътрешни болести
1600001421 д-р Стилиянка Михайлова Андреева
1600001422 д-р Стилянка Димитрова Йочкова-Василева Анатомия, хистология и цитология
1600001427 д-р Стоян Нанов Баръмов Вътрешни болести, Авиационна медицина, Обща медицина, Превантивна военна медицина
1600001431 д-р Стоянка Владимирова Вучкова-Стаменова Нервни болести
1600001432Доцент д-р Страти Стоянов Стратев Урология
1600001848 д-р Страхил Асенов Страшилов
1600002332 д-р Суар Аладин Али
0500001461 д-р Сунай Асанов Карабиберов
1600001435 д-р Сюзан Алиева Арифова Обща медицина
1600002668 д-р Такафуми Кисе
1600002367 д-р Тамара Тонева Тонева
1600001878 д-р Таня Алексовска
1600001438 д-р Таня Викторова Рашкова Очни болести
1600001439 д-р Таня Георгиева Кирова Физикална и рехабилитационна медицина
1600002433 д-р Таня Ивова Митова
1600001440 д-р Таня Кирилова Василева Нефрология
1600001441 д-р Таня Любенова Иванова Обща медицина
1600002662 д-р Таня Минкова Петрова
1200000573 д-р Таня Петкова Иванова
1600001443 д-р Таня Петрова Димитрова Обща медицина