Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1576-1600 от 1702.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001493 д-р Тони Иванов Стоянов Хирургия
1300000512 д-р Тонислава Първанова Минкова
1600001494 д-р Тотка Димчова Фичева Обща медицина
1600001495 д-р Тошинка Стефанова Цанкова Педиатрия
0500001416 д-р Тошко Русалинов Русанов Нервни болести
1600002240 д-р Траяна Йорданова Иванова-Обрешкова
1600001496 д-р Трифон Стоянов Диков Вътрешни болести
1600002181 д-р Триша мари Да силва
1600001497 д-р Тургай Илхан Калинов
1600002189 д-р Уче Етелберг Ичоку
1600001498 д-р Фахд Абдулуахед Ал- Шаргаби Урология
1600001499 д-р Феликс Емилов Янев Вътрешни болести
1600001502Доцент д-р Фредерик Людмилов Григоров Вътрешни болести
1600002334 д-р Хайри Чичек
1600002279 д-р Хасан Айсой
1600002674 д-р Хорхе Гарсия Ховер
1600001504 д-р Хрисима Цветанова Илиева Инфекциозни болести
1600001506 д-р Христина Василева Дарданова Вътрешни болести
1600001507 д-р Христина Викторова Хайдудова Кожни и венерически болести
1300000629 д-р Христина Ивова Цановска
1600002569 д-р Христина Пламенова Георгиева
1600001511 д-р Христинка Йорданова Христова Анестезиология и интензивно лечение
1600001509 д-р Христинка Йотова Хиткова Епидемиология на инфекциозните болести
1600002350 д-р Християн Ганчев Николов
1600001513 д-р Христо Атанасов Бонев Акушерство и гинекология