Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1601-1625 от 1702.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001514 д-р Христо Атанасов Христов Педиатрия, Обща медицина
1600001516 д-р Христо Валентинов Бъчваров Вътрешни болести, Обща медицина
1200000598 д-р Христо Василев Василев
1600001517 д-р Христо Василев Лиловски Нервни болести
1600001519 д-р Христо Георгиев Стоянов Кожни и венерически болести
1600001521 д-р Христо Иванов Маринов Хирургия
1600001522 д-р Христо Иванов Недялков
1600001524 д-р Христо Михайлов Найденов Вътрешни болести, Авиационна медицина, Обща медицина
1600001525 д-р Христо Нанков Христов
1600001527 д-р Христо Петков Игнатовски Вътрешни болести
1600001532 д-р Христофор Георгиев Витков Обща медицина
1600001533 д-р Христофор Гочев Христов Инфекциозни болести
1600002659 д-р Хусеин Карали
1600002206 д-р Хюлия Ерджанова Ферадова
1600001534 д-р Цанка Илиева Начева Вътрешни болести
1900000996 д-р Цанко Стилиянов Цанков
1600001536 д-р Цаня Пенчева Попова Вътрешни болести
1600001537 д-р Царинка Георгиева Иванова- Романова Педиатрия
1600002387 д-р Цвета Великова Тума Педиатрия
1600001539 д-р Цветан Ангелов Георгиев Вътрешни болести
1600001541 д-р Цветан Георгиев Каменов Очни болести
1600001543 д-р Цветан Илиев Цеков Образна диагностика
1600001544 д-р Цветан Калчев Цоков
1600001545 д-р Цветан Костадинов Димитров Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
1600001546 д-р Цветан Костов Костов Нервни болести