Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1526-1550 от 1709.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001878 д-р Таня Алексовска
1600001438 д-р Таня Викторова Рашкова Очни болести
1600001439 д-р Таня Георгиева Кирова Физикална и рехабилитационна медицина
1600002433 д-р Таня Ивова Митова
1600001440 д-р Таня Кирилова Василева Нефрология
1600001441 д-р Таня Любенова Иванова Обща медицина
1600002662 д-р Таня Минкова Петрова
1200000573 д-р Таня Петкова Иванова
1600001443 д-р Таня Петрова Димитрова Обща медицина
1600001967 д-р Татяна Валентинова Вангелова
1600002173 д-р Татяна Валериева Димитрова-Иванова
0700000717 д-р Татяна Георгиева Давидова-Величкова Нервни болести
1600002565 д-р Татяна Дончев
1600001985 д-р Татяна Живкова Янчева
1600001449 д-р Татяна Маринова Бетова-Трифонова Обща и клинична патология
1600001450 д-р Татяна Маринова Михова Вътрешни болести, Обща медицина
1600001451 д-р Татяна Минкова Църовска Радиационна хигиена
1600001453 д-р Татяна Недкова Симеонова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600001454 д-р Татяна Николаева Велчева
1600001455 д-р Татяна Николаева Колева Ендокринология и болести на обмяната
1600001457 д-р Татяна Петкова Попова
1600001458 д-р Татяна Петрова Щрегарска Педиатрия
1600001460 д-р Татяна Стоянова Георгиева Очни болести
2300010669 д-р Татяна Трендафилова Бодурска-Петкова
1600001462 д-р Татяна Филипова Филипова