Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1526-1550 от 1701.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001967 д-р Татяна Валентинова Вангелова
1600002173 д-р Татяна Валериева Димитрова-Иванова
0700000717 д-р Татяна Георгиева Давидова-Величкова Нервни болести
1600002565 д-р Татяна Дончев
1600001985 д-р Татяна Живкова Янчева
1600001449 д-р Татяна Маринова Бетова-Трифонова Обща и клинична патология
1600001450 д-р Татяна Маринова Михова Вътрешни болести, Обща медицина
1600001451 д-р Татяна Минкова Църовска Радиационна хигиена
1600001453 д-р Татяна Недкова Симеонова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600001454 д-р Татяна Николаева Велчева
1600001455 д-р Татяна Николаева Колева Ендокринология и болести на обмяната
1600001457 д-р Татяна Петкова Попова
1600001458 д-р Татяна Петрова Щрегарска Педиатрия
1600001460 д-р Татяна Стоянова Георгиева Очни болести
2300010669 д-р Татяна Трендафилова Бодурска-Петкова
1600001462 д-р Татяна Филипова Филипова
1600001464 д-р Татяна Цачева Грозева Педиатрия, Обща медицина
1600001465Професор д-р Ташко Стефанов Делийски Хирургия
1600001466 д-р Теменуга Великова Маринова Вътрешни болести
1600001467 д-р Теменужка Веселинова Мирчева Обща и клинична патология
1900000888 д-р Теменужка Мирославова Игнатова-Данова Пневмология и фтизиатрия
1600001468 д-р Теодор Александров Рашковски
1600002380 д-р Теодор Иванов Иванов
1600001469 д-р Теодора Александрова Войникова
1600001853 д-р Теодора Василева Маринова-Българанова Клинична лаборатория