Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1551-1575 от 1702.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002642 д-р Теодора Емилова Цветкова
1600001470 д-р Теодора Иванова Георгиева Вътрешни болести
1600002371 д-р Теодора Красимирова Семова
1600002242 д-р Теодора Миткова Велковска
1600001471 д-р Теодора Михайлова Стефанова-Костадинова Педиатрия
1600002041 д-р Теодора Огнянова Пецова-Кузманова
1600002612 д-р Теодора Петкова Дончева
1600001472 д-р Теодора Сашева Василева Обща медицина
1600002641 д-р Теодора Светославова Стоянова
1600001630 д-р Теодора Тодорова Ватовска Вътрешни болести, Кардиология
1600002185 д-р Тимоти Пол Патури
1600001474 д-р Тинка Василева Върбанова Очни болести
1600001475 д-р Тинка Кирилова Мачуганска- Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст
1600001884 д-р Тихомир Венциславов Андреев Образна диагностика
1600002568 д-р Тихомир Добринов Рашковски
1600001894 д-р Тихомир Красимиров Горчев Ревматология
1600001477 д-р Тихомир Стоянов Стоянов
1600001478 д-р Тихомир Цветанов Стоянов Образна диагностика
1600001479 д-р Тодор Александров Донков Образна диагностика
1600001481 д-р Тодор Величков Първанов Психиатрия
1600001487 д-р Тодор Русев Русев Вътрешни болести
1600001488 д-р Тодор Стефанов Бузев Пневмология и фтизиатрия
0800000509 д-р Тодор Христов Тодоров Анестезиология и интензивно лечение
1600001490 д-р Тодорка Коева Далева Епидемиология на инфекциозните болести
1600001491 д-р Толя Иванова Анастасова Клинична микробиология