Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 176-200 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000240 д-р Димка Иванова Гетова Педиатрия
0700000243 д-р Динко Димитров Динков Хирургия
2300003070 д-р Дияна Александрова Ненкова-Димова
0700000245 д-р Добринка Иванова Мелешкова Вътрешни болести
0700000830 д-р Добромир Богданов Драгойчев Гастроентерология
0700000812 д-р Дора Ангелова Вътковска Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
0700000254 д-р Евгени Симеонов Семков Акушерство и гинекология
0700000255 д-р Евгения Кръстева Гетова Нервни болести
0700000256 д-р Евелин Велиславов Иванов Хирургия
0700000257 д-р Евелина Георгиева Урукова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000258 д-р Евелина Маринова Гуглева Обща медицина
0700000259 д-р Евелина Рангелова Витанска-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000260 д-р Евтимия Евтимова Христова Вътрешни болести
0700000262 д-р Елена Ангелова Вълкова
0700000932 д-р Елена Ангелова Торбова
0700000266 д-р Елена Григорова Чилингирова Обща и клинична патология
0700000263 д-р Елена Иванова Георгиева-Цонова Обща медицина
0700000265 д-р Елена Найденова Савчева Трудова медицина, Професионални болести
2300003452 д-р Еленка Михайлова Цветанова дмнКлинична лаборатория
2300013623 д-р Елеонора Сашова Тинковска
0300001441 д-р Елза Александрова Николова Очни болести
0700000267 д-р Елза Йорданова Петкова
0700000270 д-р Елина Верчова Григорова Вътрешни болести, Кардиология
1300000170 д-р Елица Василева Иванова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000276 д-р Емил Борисов Младенов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната