Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 176-200 от 628.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000227 д-р Диана Христова Гъжварска
1300000126 д-р Диана Цветанова Иванова Обща медицина
2300002790 д-р Дилян Никифоров Петров Анестезиология и интензивно лечение
0700000228 д-р Дилян Станков Гуленов Хирургия, Детска хирургия
2500001841 д-р Димитрина Маринова Цветкова Нефрология
1600001655 д-р Димитринка Нанкова Булуванска-Цветкова Клинична лаборатория
0700000911 д-р Димитринка Христова Първанова-Ал-Харини
0700000229 д-р Димитър Бориславов Димитров Хирургия, Ангиология
0700000231 д-р Димитър Георгиев Пеев Обща медицина
0700000234 д-р Димитър Младенов Драганов Нервни болести
0700000237 д-р Димитър Петров Цолов Образна диагностика
0700000239 д-р Димитър Цветанов Димитров Образна диагностика
0700000243 д-р Динко Димитров Динков Хирургия
0700000245 д-р Добринка Иванова Мелешкова Вътрешни болести
0700000830 д-р Добромир Богданов Драгойчев Гастроентерология
0700000812 д-р Дора Ангелова Вътковска Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия
0700000252 д-р Драгомир Тодоров Драгойчев Обща и клинична патология
0700000254 д-р Евгени Симеонов Семков Акушерство и гинекология
0700000255 д-р Евгения Кръстева Гетова Нервни болести
0700000256 д-р Евелин Велиславов Иванов Хирургия
0700000257 д-р Евелина Георгиева Урукова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000258 д-р Евелина Маринова Гуглева Обща медицина
0700000259 д-р Евелина Рангелова Витанска-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000260 д-р Евтимия Евтимова Христова Вътрешни болести
0700000262 д-р Елена Ангелова Вълкова