Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 51-75 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000065 д-р Борислав Ангелов Хайтов Вътрешни болести, Радиобиология
0500001518 д-р Борислав Йорданов Борисов
0700000067 д-р Борислав Янакиев Борисов Лъчелечение
0700000070 д-р Боряна Георгиева Николова Вътрешни болести, Гастроентерология
0700000072 д-р Боряна Кирилова Иванова Педиатрия, Неонатология
0700000073 д-р Боряна Петрова Стойновска Клинична лаборатория
0700000074 д-р Боряна Стефанова Добрева-Златанова Вътрешни болести, Радиобиология
0700000075 д-р Боряна Цветанова Методиева Вътрешни болести, Клинична хематология
0700000077 д-р Бочо Йотов Кирков Ортопедия и травматология
0700000078 д-р Боянка Василева Китова Психиатрия
0700000080 д-р Ваклина Иванова Илиева Педиатрия
0700000083 д-р Валентин Недков Василев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000086 д-р Валентина Цветанова Кожухарова-Николова Обща медицина
0700000092 д-р Валери Антонов Симеонов Вътрешни болести, Нефрология
0600000052 д-р Валери Иванов Василев Хирургия
0700000088 д-р Валери Лалов Петков Хирургия
0700000093 д-р Валерия Иванова Бочева Кожни и венерически болести
0700000094 д-р Валерия Цветкова Мраморенска Нервни болести
1300000059 д-р Валя Любомирова Цветкова Анестезиология и интензивно лечение
0700000097 д-р Валя Митова Божинова Кожни и венерически болести
0700000099 д-р Ванилия Илиева Ярмина Акушерство и гинекология
0700000100 д-р Ваньо Ангелов Андрейнски Нервни болести
2300001331 д-р Ваня Ангелова Благоева-Механджиева Епидемиология на инфекциозните болести
0700000101 д-р Ваня Димитрова Иванова-Грънчарова Обща медицина
0700000102 д-р Ваня Иванова Бамбова Обща медицина