Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 51-75 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000060 д-р Бойка Огнянова Оведенска Трудова медицина
0700000062 д-р Борис Величков Добрев Вътрешни болести, Кардиология
0700000063 д-р Борис Йорданов Петров Акушерство и гинекология
0700000064 д-р Борис Цветков Банков Хирургия, Урология
1600002170 д-р Борислав Альошев Игнатов
0700000065 д-р Борислав Ангелов Хайтов Вътрешни болести, Радиобиология
0500001518 д-р Борислав Йорданов Борисов
0700000067 д-р Борислав Янакиев Борисов Лъчелечение
0700000070 д-р Боряна Георгиева Николова Вътрешни болести, Гастроентерология
0700000072 д-р Боряна Кирилова Иванова Педиатрия, Неонатология
0700000073 д-р Боряна Петрова Стойновска Клинична лаборатория
0700000074 д-р Боряна Стефанова Добрева-Златанова Вътрешни болести, Радиобиология
0700000075 д-р Боряна Цветанова Методиева Вътрешни болести, Клинична хематология
0700000077 д-р Бочо Йотов Кирков Ортопедия и травматология
0700000078 д-р Боянка Василева Китова Психиатрия
0700000080 д-р Ваклина Иванова Илиева Педиатрия
0700000083 д-р Валентин Недков Василев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000086 д-р Валентина Цветанова Кожухарова-Николова Обща медицина
0700000092 д-р Валери Антонов Симеонов Вътрешни болести, Нефрология
0600000052 д-р Валери Иванов Василев Хирургия
0700000088 д-р Валери Лалов Петков Хирургия
0700000093 д-р Валерия Иванова Бочева Кожни и венерически болести
0700000094 д-р Валерия Цветкова Мраморенска Нервни болести
0700000096 д-р Валя Ванкова Симеонова Нервни болести
1300000059 д-р Валя Любомирова Цветкова Анестезиология и интензивно лечение