Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 76-100 от 605.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000101 д-р Ваня Димитрова Иванова-Грънчарова Обща медицина
0700000102 д-р Ваня Иванова Бамбова Обща медицина
0700000105 д-р Ваня Йорданова Йорданова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000104 д-р Ваня Йорданова Павлова Вътрешни болести
0700000106 д-р Ваня Младенова Иванова Спешна медицина, Обща медицина
0700000110 д-р Василка Сотирова Горнишка Педиатрия, Инфекциозни болести
0700000954 д-р Велин Любомиров Томов
0700000111 д-р Венелин Данчев Цветков Анестезиология и интензивно лечение
0700000113 д-р Венелин Йорданов Дамянов Ортопедия и травматология
0700000115 д-р Венета Василева Иванова Педиатрия
0500001007 д-р Венета Павлова Атанасова Нервни болести
0700000856 д-р Венета Стефанова Петрова Клинична микробиология
0700000117 д-р Венцислав Борисов Петков Ортопедия и травматология
0700000118 д-р Венцислав Илиев Анков Хирургия
0700000119 д-р Венцислав Михайлов Банов Обща медицина
0700000120 д-р Венцислав Цветков Иванов
0700000816 д-р Венцислава Трифонова Пащрапанска Кожни и венерически болести
0700000121 д-р Вероника Василева Лещарска-Русинова Нервни болести
0700000123 д-р Весела Маринова Цветкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000921 д-р Веселин Валентинов Петров Нервни болести
0700000124 д-р Веселин Георгиев Доцев
0700000126 д-р Веселин Николаев Георгиев Акушерство и гинекология
0700000128 д-р Веселин Петков Петков Образна диагностика
0700000133 д-р Веселина Цанкова Иванова Анестезиология и интензивно лечение
0700000134 д-р Веселка Вълканова Вълканова Лъчелечение