Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 151-175 от 604.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000213 д-р Даниела Петрова Шуманска Обща медицина
0700000214 д-р Даниела Симеонова Гергова Радиобиология
0700000215 д-р Даниела Цветкова Торбова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000216 д-р Дарий Игнатов Игнатов Кожни и венерически болести, Медицинска онкология
0700000218 д-р Дарина Белева Христова-Кунева Вътрешни болести, Обща медицина
0700000219 д-р Даринка Костадинова Петкова Акушерство и гинекология
0700000220 д-р Даринка Лазарова Вънова Педиатрия
0700000221 д-р Даринка Петрова Еремичева Клинична микробиология
0700000941 д-р Денислава Евелинова Казакова Акушерство и гинекология
0700000915 д-р Десислава Любомирова Гусева Ушно-носно-гърлени болести
0700000920 д-р Дечислава Тодорова Илиева
0700000224 д-р Дечо Николов Иванов Нервни болести
0700000227 д-р Диана Христова Гъжварска
1300000126 д-р Диана Цветанова Иванова Обща медицина
0700000228 д-р Дилян Станков Гуленов Хирургия, Детска хирургия
2500001841 д-р Димитрина Маринова Цветкова Нефрология
1600001655 д-р Димитринка Нанкова Булуванска-Цветкова Клинична лаборатория
0700000911 д-р Димитринка Христова Първанова-Ал-Харини
0700000229 д-р Димитър Бориславов Димитров Хирургия, Ангиология
2300015354 д-р Димитър Валериев Джиков
0700000231 д-р Димитър Георгиев Пеев Обща медицина
0700000234 д-р Димитър Младенов Драганов Нервни болести
0700000956 д-р Димитър Петров Димитров Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0700000237 д-р Димитър Петров Цолов Образна диагностика
2300015701 д-р Димитър Стоянов Иванов