Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 151-175 от 627.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000868 д-р Гроздан Тодоров Лозанов Ортопедия и травматология
0700000202 д-р Даниел Георгиев Попов Вътрешни болести, Кардиология
0700000896 д-р Даниел Ефтимов
0700000204 д-р Даниел Христов Дилков Обща медицина
0700000205 д-р Даниела Борисова Кожухарова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000206 д-р Даниела Викторова Методиева Вътрешни болести
0700000207 д-р Даниела Кирилова Грозданова-Гъркова Медицинска паразитология
0700000208 д-р Даниела Маринова Шаркова Клинична лаборатория
0700000209 д-р Даниела Милотинова Геновска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000210 д-р Даниела Михайлова Петкова Образна диагностика
0700000213 д-р Даниела Петрова Шуманска Обща медицина
0700000214 д-р Даниела Симеонова Гергова Радиобиология
0700000215 д-р Даниела Цветкова Торбова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000216 д-р Дарий Игнатов Игнатов Кожни и венерически болести, Медицинска онкология
0700000218 д-р Дарина Белева Христова-Кунева Вътрешни болести, Обща медицина
0700000219 д-р Даринка Костадинова Петкова Акушерство и гинекология
0700000220 д-р Даринка Лазарова Вънова Педиатрия
0700000221 д-р Даринка Петрова Еремичева Клинична микробиология
0700000941 д-р Денислава Евелинова Иванова
0700000915 д-р Десислава Любомирова Гусева Ушно-носно-гърлени болести
0700000920 д-р Дечислава Тодорова Илиева
0700000224 д-р Дечо Николов Иванов Нервни болести
1600002450 д-р Джунейт Бейхан Сали
0700000227 д-р Диана Христова Гъжварска
1300000126 д-р Диана Цветанова Иванова Обща медицина