Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 26-50 от 604.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000950 д-р Анжелика Христова Дойновска
0700000029 д-р Анжелин Кръстев Ангелов Анестезиология и интензивно лечение
0700000031 д-р Ани Викторов Костов Вътрешни болести, Обща медицина
0700000033 д-р Анимир Павлов Цветков Обща медицина
2300000532 д-р Антоанета Велкова Матова-Керим Нервни болести
0700000904 д-р Антоанета Ивова Ралчовска-Найденова Очни болести
0700000034 д-р Антоанета Станкова Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
0700000038 д-р Антонина Загориева Атанасова-Колева Вътрешни болести, Нефрология
0700000039 д-р Антонио Илиев Георгиев Ортопедия и травматология
0700000044 д-р Аурелио Цветанов Тошевски Обща и клинична патология
0700000961 д-р Беатрис Котова Тодорова
0700000045 д-р Биляна Василева Иванова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000890 д-р Биляна Димитрова Василева Нефрология
0700000873 д-р Биляна Жерарова Иванова Неонатология
0700000046 д-р Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000047 д-р Бисер Тодоров Николов Педиатрия
0700000050 д-р Бистра Събева Бонова Очни болести
0700000925 д-р Благовест Максимов Костадинов Лъчелечение
0700000051 д-р Благовест Стефанов Маринов Образна диагностика
0700000052 д-р Бланш Валентинова Ангелова-Котова Анестезиология и интензивно лечение
0700000054 д-р Богомил Василев Павлов Хирургия
0700000972 д-р Богомил Цветелинов Илиев
0700000057 д-р Божидар Димитров Стоянов Хирургия
0700000059 д-р Бойка Евтимова Жекова Очни болести
0700000060 д-р Бойка Огнянова Оведенска Трудова медицина