Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 251-275 от 604.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1300000227 д-р Иво Стайков Попов Анестезиология и интензивно лечение
0700000344 д-р Илвия Асенова Иванова Клинична микробиология
0700000940 д-р Илиана Антонио Георгиева
0700000351 д-р Илиана Борисова Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
0700000345 д-р Илиана Йорданова Михайлова-Тихолова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000948 д-р Илинка Емилова Стаменовска
0700000944 д-р Илия Георгиев Георгиев
0700000348 д-р Илия Симеонов Илиев Анестезиология и интензивно лечение
0700000349 д-р Илиян Огнянов Илиев Вътрешни болести
0700000350 д-р Илиян Стефанов Грънчаров Обща медицина
0700000352 д-р Илонка Кирилова Крумова Хирургия, Съдова хирургия
0700000889 д-р Инна Бакаржи
0700000353 д-р Ирен Георгиева Стефанова Акушерство и гинекология
0700000354 д-р Ирена Ангелова Горанова Нервни болести
0700000355 д-р Ирена Видинова Петрова Хигиена на детско-юношеската възраст
1200000241 д-р Ирена Йорданова Мазнева Ушно-носно-гърлени болести
0700000955 д-р Ирена Сергеева Василева
0700000356 д-р Ирена Цветкова Мраморенска-Ралчовска Вътрешни болести, Кардиология
0700000908 д-р Йоана Данчова Пащрапанска
1600000734 д-р Йордан Василев Икономов Акушерство и гинекология
0700000845 д-р Йордан Васков Мишев Акушерство и гинекология
2600000398 д-р Йордан Стефанов Станчев
0700000359 д-р Йордан Тошев Ценовски дмХирургия, Гръдна хирургия
0700000361 д-р Йорданка Петкова Мейнард
0700000363 д-р Йоцка Славкова Йончева Педиатрия