Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1601-1625 от 1635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001473 д-р Хубавина Ангелова Дженева Клинична вирусология
2500001474 д-р Цанка Иванова Райновска Акушерство и гинекология
2500001476 д-р Цветан Илиев Мицов Обща медицина
2500001477 д-р Цветан Петров Танев Нервни болести
2500001478 д-р Цветана Ангелова Митева Педиатрия
2500002190 д-р Цветана Добромирова Цонкова-Попова Детска нефрология и хемодиализа
2500001481 д-р Цветелин Колев Райковски Ушно-носно-гърлени болести
2500001482 д-р Цветомир Христов Михайлов Вътрешни болести
2500002350 д-р Цветослава Христозова Апостолова
2500001483 д-р Ценка Станкова Вълчева Физикална и рехабилитационна медицина
2500001625 д-р Цонка Илиева Казийска-Мушникова
2500001484 д-р Цонка Петрова Хабиб Клинична лаборатория, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001486 д-р Чавдар Дечев Попов Педиатрия
2500001487 д-р Чавдар Станков Вангелов
2500002330 д-р Шабан Мустафа Юрук
1000000410 д-р Шенай Рафет Терзиева Акушерство и гинекология
2500001488 д-р Юлиан Георгиев Илчев Педиатрия
2100000692 д-р Юлиан Славчев Кръстев Обща медицина
2500001492 д-р Юлия Станкова Кукева Педиатрия
2500001493 д-р Юлияна Димитрова Данаилова-Георгиева Нервни болести
2500001494Професор д-р Юлияна Крумова Маринова дмнСоциална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
2500002026 д-р Юлияна Лилянова Вълкова Кардиология
2500002234 д-р Юнал Шазиев Исуфов
2500001496 д-р Явор Димитров Пиперов Ортопедия и травматология
2500001498 д-р Яна Дочева Станчева Педиатрия