Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1526-1550 от 1640.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001412 д-р Теодора Желязкова Георгиева Нервни болести
2500001789 д-р Теодора Руменова Терзиева
2500001973 д-р Теодора Стефанова Манолова-Манчева Нервни болести
2500002257 д-р Теодора Стоянова Тодорова
2500002096 д-р Теодора Тихомирова Тотева-Петкова
2500002409 д-р Теодора Христова Алексиева
2500001414 д-р Тимка Иванова Видева Вътрешни болести
2500001417 д-р Тихомир Иванов Трандев Вътрешни болести, Гастроентерология
2500001755 д-р Тихомир Николаев Танев
2500001876 д-р Тодор Василев Василев Кардиология
2500001419 д-р Тодор Георгиев Пасев Съдебна медицина и деонтология
2500001420 д-р Тодор Георгиев Тодоров Съдебна медицина и деонтология
2500001947 д-р Тодор Димитров Ушно-носно-гърлени болести
2500001421 д-р Тодор Драгиев Раев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2500001423 д-р Тодор Желев Гаргов Акушерство и гинекология
2500001424 д-р Тодор Желев Иванов
2500001425 д-р Тодор Иванов Тодоров Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500001426 д-р Тодор Иванов Толев Психиатрия
2500001654 д-р Тодор Колев Тодоров Обща медицина
2500001428 д-р Тодор Николов Колев Вътрешни болести
2900000501 д-р Тодор Петров Борисов Клинична лаборатория
2500001996 д-р Тодор Стефанов Банов Кардиология
2500001430 д-р Тодора Христова Бацева-Костова Психиатрия
2500001626 д-р Тодорка Иванова Денчева Физикална и рехабилитационна медицина
2500002093 д-р Тодорче Стаменов