Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1576-1600 от 1633.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2300013929 д-р Христина Милкова Сурчева
2500002062 д-р Христина Николаева Градева-Илиева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1700004386 д-р Христина Петрова Стоянова
2500001450 д-р Христина Русева Русева-Тодорова Обща медицина
1600001512 д-р Христо Александров Дъбнишки Акушерство и гинекология
2500002022 д-р Христо Александров Христов Ендокринология и болести на обмяната
2500001600 д-р Христо Ангелов Христов
2500002212 д-р Христо Благоев Арабаджиев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001598 д-р Христо Георгиев Василев Вътрешни болести
2500001614 д-р Христо Димитров Христов Обща медицина
2500001455 д-р Христо Зарков Запрянов Хирургия, Съдова хирургия
2500001458 д-р Христо Йорданов Бинев Ортопедия и травматология
2500001459 д-р Христо Костадинов Гунчев Образна диагностика
2500001928 д-р Христо Николаев Димитров
1700003698 д-р Христо Николов Кирекчиев Вътрешни болести
2500001461 д-р Христо Николов Мумджиев Педиатрия, Неонатология
2500002027 д-р Христо Станиславов Абрашев
2500001465 д-р Христо Стефанов Георгиев
2500001466 д-р Христо Стойнов Тъмнев Акушерство и гинекология
2500001467 д-р Христо Стоянов Бинев Нервни болести
2500001468 д-р Христо Стоянов Вълев Анестезиология и интензивно лечение
2500001469 д-р Христо Стоянов Мурджев Вътрешни болести, Медицинска онкология
2500001470 д-р Христо Тодоров Господинов
2500001472 д-р Христо Янев Христов Вътрешни болести, Кардиология
2500001473 д-р Хубавина Ангелова Дженева Клинична вирусология