Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1476-1500 от 1648.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001361 д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова Социална медицина и здравен мениджмънт
2500001362 д-р Стоянка Вълева Мерджанова
2500001715 д-р Стоянка Вълкова Христозова
2500001363Професор д-р Стоянка Георгиева Владева Вътрешни болести, Кардиология
2500001364 д-р Стоянка Димитрова Иванова
2500001365 д-р Стоянка Димова Димова-Шишкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001366 д-р Стоянка Манчева Танева Клинична лаборатория
2500001367 д-р Стоянка Пеева Димова Вътрешни болести, Нефрология
2900000447 д-р Стоянка Петкова Мантарева-Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2500001874 д-р Стоянка Стоянова Начева Образна диагностика
2500001893 д-р Стоянка Тодорова Кочешева Трудова медицина
2500002136 д-р Сурай Салиев Мюслюмов
2500001370 д-р Събина Маркова Събева Епидемиология на инфекциозните болести
2500001985Доцент д-р Табет Ахмед Ал-Садек дмнОртопедия и травматология
2500001372 д-р Танислав Георгиев Тачев Обща медицина
2500001374 д-р Таньо Бончев Вълков Вътрешни болести, Обща медицина
2500001375Професор д-р Таньо Манолов Кавръков дмХирургия, Съдова хирургия
2500001376 д-р Таньо Митев Танев
2500001377 д-р Таня Ангелова Алексиева-Петкова Ревматология
2500001622 д-р Таня Ангелова Дженева
2500002333 д-р Таня Василева Василева
2500001378 д-р Таня Вълчева Нейкова Вътрешни болести, Обща медицина
2500001379 д-р Таня Георгиева Буркова Обща медицина
2500002266 д-р Таня Димитрова Кьосева
2500001381 д-р Таня Динкова Александрова Педиатрия