Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1476-1500 от 1635.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001985Доцент д-р Табет Ахмед Ал-Садек дмнОртопедия и травматология
2500001372 д-р Танислав Георгиев Тачев Обща медицина
2500001374 д-р Таньо Бончев Вълков Вътрешни болести, Обща медицина
2500001375Професор д-р Таньо Манолов Кавръков дмХирургия, Съдова хирургия
2500001376 д-р Таньо Митев Танев
2500001377 д-р Таня Ангелова Алексиева-Петкова Ревматология
2500001622 д-р Таня Ангелова Дженева
2500002333 д-р Таня Василева Василева
2500001378 д-р Таня Вълчева Нейкова Вътрешни болести, Обща медицина
2500001379 д-р Таня Георгиева Буркова Обща медицина
2500002266 д-р Таня Димитрова Кьосева
2500001381 д-р Таня Динкова Александрова Педиатрия
2500001382 д-р Таня Енчева Петкова Клинична лаборатория
2500001383 д-р Таня Желязкова Минева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2500001384 д-р Таня Илиева Перчемлиева Епидемиология на инфекциозните болести
2500001385 д-р Таня Колева Танева-Стефанова Обща медицина
2500001386 д-р Таня Константинова Чакалова-Стоянова Очни болести
2500001387 д-р Таня Начева Раичкова Акушерство и гинекология
2500001859 д-р Таня Петрова Попова Вътрешни болести
2500001388 д-р Таня Тенева Ганчева Кожни и венерически болести
2500001389 д-р Таня Христова Тенева
2500001717 д-р Таня Ценова Димитрова Педиатрия, Неонатология
2500001391 д-р Татяна Ангелова Тодорова-Андреева Вътрешни болести, Медицинска онкология
2500001392 д-р Татяна Вълчева Стоянова Вътрешни болести, Нефрология
2500001393 д-р Татяна Григориевна Стратиева