Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Стара Загора

Показване на 1451-1475 от 1633.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2500001342 д-р Стойно Маринов Стойнов
2500001343 д-р Стойчо Димитров Стойчев Вътрешни болести
2500001346 д-р Стойчо Стоянов Дялков
2500001349 д-р Стоян Божилов Стоянов Образна диагностика
2500002221 д-р Стоян Вангелов Стоянов Гастроентерология
2500001351 д-р Стоян Генчев Стоянов Медицинска онкология
2500001353 д-р Стоян Донев Хаджидонев
2100000628 д-р Стоян Иванов Георгиев Обща медицина
2500001354 д-р Стоян Иванов Лекушев Нервни болести
2500001850 д-р Стоян Иванов Стоянов Урология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2500001358 д-р Стоян Петков Петков Вътрешни болести
2500001359 д-р Стоян Петров Петров Ортопедия и травматология
2500001361 д-р Стоянка Александрова Моллова-Гарилова Социална медицина и здравен мениджмънт
2500001362 д-р Стоянка Вълева Мерджанова
2500001715 д-р Стоянка Вълкова Христозова
2500001363Професор д-р Стоянка Георгиева Владева Вътрешни болести, Кардиология
2500001364 д-р Стоянка Димитрова Иванова
2500001365 д-р Стоянка Димова Димова-Шишкова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2500001366 д-р Стоянка Манчева Танева Клинична лаборатория
2500001367 д-р Стоянка Пеева Димова Вътрешни болести, Нефрология
2900000447 д-р Стоянка Петкова Мантарева-Георгиева Вътрешни болести, Кардиология
2500001874 д-р Стоянка Стоянова Начева Образна диагностика
2500001893 д-р Стоянка Тодорова Кочешева Трудова медицина
2500002136 д-р Сурай Салиев Мюслюмов
2500001370 д-р Събина Маркова Събева Епидемиология на инфекциозните болести