Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 101-125 от 572.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000091 д-р Владимир Стефанов Наков Неврохирургия
1600000337 д-р Владислав Георгиев Генов
2400000092 д-р Галентин Краев Гатев Кожни и венерически болести
2400000093 д-р Галина Иванова Златанова
2400000094 д-р Галя Илиева Василева
2400001012 д-р Галя Маринова Кърпачева-Панайотова Педиатрия
2400000095 д-р Ганка Петкова Иванова
2300002162 д-р Гева Кирилова Стоилова Физикална и рехабилитационна медицина
2400000739 д-р Генчо Тончев Арабаджиев Кардиология
2400000097 д-р Георги Борисов Георгиев Хирургия, Детска хирургия
2400000098 д-р Георги Боянов Маждраков Вътрешни болести, Кардиология
2400000103 д-р Георги Димитров Шуманов Акушерство и гинекология
2300002269 д-р Георги Иванов Иванов Вътрешни болести
1400000186 д-р Георги Иванов Личев Вътрешни болести, Кардиология
2300002291 д-р Георги Йорданов Манолов Ортопедия и травматология
2400000106 д-р Георги Костадинов Савов Нервни болести
2400000108 д-р Георги Кръстев Канзов Вътрешни болести, Икономика на здравеопазването
2400000109 д-р Георги Малинов Бориков Акушерство и гинекология
2400000935 д-р Георги Малинов Георгиев
2400001103 д-р Георги Милчов Русинов
2100000130 д-р Георги Николов Георгиев
2300002343 д-р Георги Николов Янев Вътрешни болести
2400000999 д-р Георги Спасов Хубавенски
2400000111 д-р Георги Стаменов Лазаров Вътрешни болести
2400000112 д-р Георги Стефанов Бояджиев