Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 551-575 от 580.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002795 д-р Уафик Абдул Наби Шараф Един Педиатрия
0300001220 д-р Фанка Василева Коева
2400000506 д-р Хари Георгиев Станчев Урология
1600001835 д-р Хафез Асад Гази-Алау
2400000507 д-р Христина Димитрова Наумова- Варошкина Очни болести
2400000717 д-р Христина Иванова Цонкова
2400000508 д-р Христо Димитров Френгов
2300009672 д-р Христо Русков Хинков Психиатрия
2400000513 д-р Цветан Лазаров Георгиев Урология
2400000514 д-р Цветан Маринов Геров
2400000515 д-р Цветан Ненчев Ненчев Хирургия
2400000516 д-р Цветан Юлиев Алайков
2400000517 д-р Цветана Кирилова Иванова Вътрешни болести
2400000518 д-р Цветана Николова Маринова Педиатрия, Обща медицина
2400000519 д-р Цветана Руменова Димова
2400000907 д-р Цветанка Димитрова Праматарова Нервни болести
2400000521 д-р Цветанка Пеева Багдатова Обща медицина
2400000522 д-р Цветелина Димитрова Вутова
2400000523 д-р Цветелина Добрева Петкова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
2400001097 д-р Цветелина Милчева Владимирова-Димитрова Ендокринология и болести на обмяната
2400000525 д-р Цветелина Христова Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст
2400000528 д-р Ценка Хичкова Георгиева Инфекциозни болести
2400000868 д-р Цецка Момчилова Добрева
2400001101 д-р Цоло Даниелов Пешев
2400000530 д-р Чавдар Василев Гелов