Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 26-50 от 580.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000023 д-р Анна Николова Стоядинова Нервни болести
2400000024 д-р Анна Славчева Гоцева Педиатрия
2400000025 д-р Анна Христова Николова-Коларова Вътрешни болести, Инфекциозни болести
2400000026 д-р Антоанета Василева Кънчева-Николчева Акушерство и гинекология
2400001076 д-р Антоанета Иванова Митева Акушерство и гинекология
2300000567 д-р Антоанета Петрова Владимирова Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести
2400000028 д-р Асен Георгиев Котев
2300000695 д-р Аспарух Атанасов Атанасов Хирургия, Гръдна хирургия
2400000030 д-р Ася Драгомирова Герова-Ляпова Обща медицина
2400000721 д-р Атанас Стойчев Тенев Обща медицина
2400000924 д-р Атанаска Руменова Иванова
2400000902 д-р Ахмед Джавед Назим
2400000034 д-р Бисерка Василева Васева-Николова Очни болести
2400000891 д-р Бисерка Георгиева Николова Акушерство и гинекология, Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300000822 д-р Благой Велинов Станков Педиатрия
2500000109 д-р Божидарка Георгиева Кайракова Епидемиология на инфекциозните болести
2400000039 д-р Бойка Иванова Белухова Обща медицина
2400000040 д-р Бойко Атанасов Перниклиев Психиатрия
2400000042 д-р Борис Петров Попов Ортопедия и травматология
2400000044 д-р Борислав Николов Филчев Анестезиология и интензивно лечение
2400000045 д-р Боряна Николова Екова
2400000046 д-р Боряна Първанова Анчева Акушерство и гинекология
2400000726 д-р Боян Краев Съев Вътрешни болести, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1600000162 д-р Боян Русев Марков Вътрешни болести, Кардиология
0600000046 д-р Бранимир Веселинов Борисов Спортна медицина