Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 201-225 от 571.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000172 д-р Емилия Боянова Игнатова-Минева Психиатрия
2400000174 д-р Емилия Петрова Бадаланова Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
2300003765 д-р Емилия Петрова Недева Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести, Кардиология
2400000859 д-р Емилия Стилиянова Топчийска
2400000761 д-р Жанета Русенова Русенова Обща медицина
2400000878 д-р Живка Стефанова Веселинова
2400000181 д-р Здравка Борисова Масларска Вътрешни болести, Кардиология
2400000763 д-р Здравка Димитрова Бенева Кожни и венерически болести
2400000182 д-р Здравко Русев Стоянов
2400000183 д-р Зина Василева Йотова Обща медицина
2400000764 д-р Зорка Янева Гигова
2400000184 д-р Зорница Христова Христова Хирургия, Детска хирургия
2400000185 д-р Зоя Василева Муканска Вътрешни болести
2400000188 д-р Ива Нейкова Раева-Герова Нервни болести
2400001051 д-р Ивайло Асенов Петров
2400000189 д-р Ивайло Иванов Григоров Хирургия
2400000766 д-р Ивайло Йосифов Петров Акушерство и гинекология
2400000767 д-р Ивайло Павлов Лозанов
2400001098 д-р Ивайло Стойчев Гълъбов
2400000920 д-р Ивалина Трендафилова Михайлова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2400000191 д-р Иван Александров Герчев Ортопедия и травматология
2400000192 д-р Иван Ангелов Бичовски Педиатрия, Неонатология
2400000194 д-р Иван Димитров Багелейски Урология
2400000196 д-р Иван Димитров Стойнов
2400000197 д-р Иван Захариев Вълчев Анестезиология и интензивно лечение