Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 276-300 от 571.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000919 д-р Константин Георгиев Панев
2400000954 д-р Константина Валентинова Кирова Акушерство и гинекология
2400000241 д-р Красимир Станков Василев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната, Обща медицина
2400000242 д-р Красимир Стоянов Джупанов
2400000783 д-р Красимир Тодоров Тютюнджиев Акушерство и гинекология
2400000243 д-р Красимира Андриянова Иванова Нервни болести
2400000244 д-р Красимира Арангелова Ковачка Вътрешни болести, Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2400000784 д-р Красимира Борисова Коларска-Киткиевич Пневмология и фтизиатрия
2400001069 д-р Красимира Боянова Съева
2400000245 д-р Красимира Жекова Петкова Акушерство и гинекология
2400000246 д-р Красимира Кирилова Гълъбова Педиатрия, Детска ревматология
2400000247 д-р Красимира Парашкевова Цанова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2400000248 д-р Красимира Тодорова Стефанова-Христова Акушерство и гинекология
2400000249 д-р Красимира Ценова Кръстева Акушерство и гинекология
2400000250 д-р Крум Александров Сакалийски Хирургия
2400000251 д-р Кръстю Веселинов Тихчев
2400000253 д-р Кунка Кирилова Младенова-Янкулова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
2400000255 д-р Лариса Цветанова Ташева
2400000257 д-р Лидия Илиева Джоргова Хирургия
2400000258 д-р Лидия Латинова Георгиева Социална медицина и здравен мениджмънт
2400000259 д-р Лидия Митова Царска Вътрешни болести, Кардиология
2400000262 д-р Лилия Искренова Масларски Очни болести
2400000981 д-р Лилия Николаева Димитрова Обща медицина
2400000263 д-р Лилия Стоилова Чакърова
2400000785 д-р Лиляна Ангелова Стоянова Вътрешни болести