Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 376-400 от 570.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000331 д-р Наталия Борисова Маринова
2400000334 д-р Наташа Стефанова Вълковска-Косташка
2400000335 д-р Невена Иванова Паунова
2400000336 д-р Невенка Илиева Димитрова-Калмакова
2400000337 д-р Невянка Андреева Ракова
2300006833 д-р Неделчо Николов Гергелчев Неврохирургия
2400000338 д-р Недялко Иванов Русев Клинична микробиология
2400000973 д-р Нели Боянова Карачорова-Александрова
2400000339 д-р Нели Константинова Пенева-Иванова Клинична микробиология
2400000341 д-р Ненко Илиев Дяков Образна диагностика
2300006948 д-р Нешо Дончев Нешев Образна диагностика
2300007060 д-р Никола Иванов Велев Хирургия
2400000950 д-р Николай Ангелов Николов Акушерство и гинекология
2400000343 д-р Николай Василев Николов
2400000346 д-р Николай Георгиев Кабрански Вътрешни болести, Кардиология
2400000347 д-р Николай Димитров Христов Вътрешни болести
2400000349 д-р Николай Иванов Жеков Обща и клинична патология
2500001049 д-р Николай Илиев Николов
2400000350 д-р Николай Йотов Марков
2400000351 д-р Николай Людмилов Андреев Трансфузионна хематология
2400000352 д-р Николай Павлов Христов Хирургия
2400000860 д-р Николай Панайотов Панайотов
2400000808 д-р Николай Степанович Калмаков
1200000407 д-р Николай Цачев Николов
2400000356 д-р Николинка Петрова Баранска - Трифонова Вътрешни болести, Нефрология