Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - София Област

Показване на 51-75 от 606.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2400000044 д-р Борислав Николов Филчев Анестезиология и интензивно лечение
2400000045 д-р Боряна Николова Екова
2400000046 д-р Боряна Първанова Анчева
2400000726 д-р Боян Краев Съев Вътрешни болести
1600000162 д-р Боян Русев Марков Вътрешни болести, Кардиология
0600000046 д-р Бранимир Веселинов Борисов Спортна медицина
2300001129 д-р Буря Асенова Церовска Образна диагностика
2400000047 д-р Валентин Василев Илчев Образна диагностика
2400000728 д-р Валентин Петков Пеев Хирургия, Физикална и рехабилитационна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт, Икономика на здравеопазването
2400000051 д-р Валентина Борисова Паликова
2400000052 д-р Валентина Василева Николова Вътрешни болести
2400001059 д-р Валентина Федоровна Младенова Педиатрия
2400000053 д-р Валентина Цветкова Великинска
2400000729 д-р Валери Александров Димитров
2400000054 д-р Валери Георгиев Целов Анестезиология и интензивно лечение
2400000055 д-р Валери Коцев Радков
2400000056 д-р Валерия Иванова Петрова Нервни болести
2300001299 д-р Валерия Цветанова Лукич
2400000963 д-р Ваня Ангелова Христоскова-Белякова Обща медицина
2400000730 д-р Ваня Великова Монгозова
2400000059 д-р Ваня Николаева Накова
2400000965 д-р Ваня Христова Дунгарова
2400000959 д-р Васил Ангелов Беляков Вътрешни болести, Обща медицина
2400000060 д-р Васил Георгиев Чешмеджиев Ушно-носно-гърлени болести
2400001062 д-р Васил Иванов Гронков