Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 226-250 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000236 д-р Огнян Цветков Рангелов Образна диагностика
1000000524 д-р Олга Николаевна Остапенко-Георгиева
1000000237 д-р Олга Францевна Михайловская Трудова медицина
1000000433 д-р Орхан Мюмюн Юмер
1000000467 д-р Павел Алдинов Хаджиев
1000000238 д-р Павел Милев Милев
1000000239 д-р Павлина Йорданова Миланова Вътрешни болести
1000000240 д-р Панайот Матеев Матеев Образна диагностика
1000000532 д-р Панайот Стойчев Плешков
1000000241 д-р Панка Димитрова Узунова-Иванова Вътрешни болести, Гастроентерология
1000000242 д-р Паунка Иванова Калъмова Анестезиология и интензивно лечение
1000000243 д-р Пенка Жекова Чакърова-Мавродиева Нервни болести
1000000244 д-р Петко Георгиев Делчев Обща медицина
1000000363 д-р Петко Николов Калчев Хирургия
1000000245 д-р Петър Димитров Бахчеджиев Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
1000000248 д-р Петьо Колев Петров Вътрешни болести, Нефрология
1000000434 д-р Петьо Янков Ангелов Неврохирургия
1000000461 д-р Петя Златкова Пъчева Анестезиология и интензивно лечение
1000000249 д-р Петя Нинова Илиева Педиатрия, Обща медицина
1000000250 д-р Радка Димитрова Димитрова-Златева Вътрешни болести
1000000251 д-р Радка Михайлова Азиз Клинична лаборатория
1000000252 д-р Радка Павлова Мазнева-Пачеджиева Очни болести
1000000432 д-р Ридван Рамадан Юсуф Неврохирургия
1000000257 д-р Розалия Гошева Рангелова Психиатрия
1000000258 д-р Росен Минчев Минчев Нервни болести