Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 126-150 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000122 д-р Живко Иванов Райчев Вътрешни болести
2300003872 д-р Живко Трифонов Ангелов Хирургия
1000000124 д-р Здравко Андонов Димитров Анестезиология и интензивно лечение
1000000462 д-р Зекие Байрям Шакирова
1000000519 д-р Зекие Гюнай Сали
1000000126 д-р Зихние Руфат Али Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1000000127 д-р Зия Мустафов Мустафов Обща медицина
1000000128 д-р Златина Тодорова Солинкова-Янева Вътрешни болести
1000000496 д-р Иван Асенов Крачунов
1000000132 д-р Иван Кирков Станчев Кожни и венерически болести
1000000135 д-р Иван Недялков Панайотов Очни болести
1000000136 д-р Иван Петров Бамбалов Вътрешни болести
2300004253 д-р Иван Петров Дивчев Вътрешни болести, Кардиология
1000000138 д-р Иванка Любенова Иванова Образна диагностика
1000000139 д-р Иванка Рачева Вълкова-Христова Анестезиология и интензивно лечение
1000000145 д-р Илия Гиргинов Габровски Вътрешни болести, Кардиология
1000000362 д-р Илияна Ангелова Хаджидимитрова Педиатрия
1000000147 д-р Ирина Вячеславовна Делчева Педиатрия
1000000149 д-р Йордан Димитров Караиванов Нервни болести
1000000150 д-р Йордан Иванов Йорданов Акушерство и гинекология
1000000151 д-р Йорданка Иванова Налбантова Педиатрия
1000000390 д-р Йорданка Теофилова Господинова дмПедиатрия, Трудова медицина, Неонатология, Икономика на здравеопазването
1000000482 д-р Кадир Еркин Мустафа
1000000495 д-р Казъм Сонсьоз
1000000480 д-р Катя Валериева Йонал