Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 326-331 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000406 д-р Шенол Юсеин Юсеин Нервни болести
1000000485 д-р Шерифе Джафет Ибрям
1000000331 д-р Юлия Анатолиевна Чобаджакова Педиатрия, Обща медицина
1000000332 д-р Юлия Миткова Балджиева-Байкалова Вътрешни болести, Обща медицина
1000000333 д-р Юрий Иванович Балицкий
1000000334 д-р Юскян Яшар Алиосман Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия