Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 176-200 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000180 д-р Мариана Гергова Вутова-Йорданова Хирургия
1000000182 д-р Марин Георгиев Попмаринов Акушерство и гинекология
1000000183 д-р Марин Тодоров Мухтаров Вътрешни болести, Гастроентерология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1000000186 д-р Мария Димитрова Барзекова-Спасова Вътрешни болести
1000000187 д-р Мария Димитрова Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
1000000188 д-р Мария Иванова Стефанова Акушерство и гинекология
2300006141 д-р Мария Никова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение, Образна диагностика
1000000191 д-р Мария Панайотова Тодорова Педиатрия
1000000192 д-р Мария Петрова Стоянова Нервни болести
1000000193 д-р Мария Петрова Терзиева-Григорова Акушерство и гинекология
1000000411 д-р Мария Славейкова Биволарска Педиатрия, Инфекциозни болести
1000000195 д-р Марк Георгиев Базлянков Вътрешни болести, Кардиология
1000000394 д-р Мевлян Мехмед Бинбашъ
1000000489 д-р Мелита Любомирова Енчева
1700005970 д-р Мерал Саид Осман
1700005399 д-р Месут Мирославов Башев
1000000197 д-р Метин Мехмед Какит Вътрешни болести
1000000198 д-р Милен Стефанов Узунов
1000000201 д-р Милена Янчева Пасева Педиатрия, Обща медицина
1000000202 д-р Милета Славчева Миланова-Георгиева Обща медицина
1000000203 д-р Милко Костов Господинов Нервни болести
1000000446 д-р Милчо Любомиров Енчев
1000000501 д-р Михаил Христов Христов
1700004355 д-р Михриджан Алиосман Софта-Мехмед
1000000206 д-р Младен Асенов Къров Акушерство и гинекология