Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 176-200 от 330.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000184 д-р Марин Тодоров Христов Пневмология и фтизиатрия
1000000186 д-р Мария Димитрова Барзекова-Спасова Вътрешни болести
1000000187 д-р Мария Димитрова Димитрова Вътрешни болести, Нефрология
1000000188 д-р Мария Иванова Стефанова Акушерство и гинекология
2300006141 д-р Мария Никова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение, Образна диагностика
1000000191 д-р Мария Панайотова Тодорова Педиатрия
1000000192 д-р Мария Петрова Стоянова Нервни болести
1000000193 д-р Мария Петрова Терзиева-Григорова Акушерство и гинекология
1000000411 д-р Мария Славейкова Биволарска Педиатрия, Инфекциозни болести
1000000195 д-р Марк Георгиев Базлянков Вътрешни болести, Кардиология
1000000394 д-р Мевлян Мехмед Бинбашъ
1000000489 д-р Мелита Любомирова Енчева
1000000197 д-р Метин Мехмед Какит Вътрешни болести
1000000198 д-р Милен Стефанов Узунов
1000000201 д-р Милена Янчева Пасева Педиатрия, Обща медицина
1000000202 д-р Милета Славчева Миланова-Георгиева Обща медицина
1000000203 д-р Милко Костов Господинов Нервни болести
1000000446 д-р Милчо Любомиров Енчев
1000000501 д-р Михаил Христов Христов
1700004355 д-р Михриджан Алиосман Софта-Мехмед
1000000206 д-р Младен Асенов Къров Акушерство и гинекология
1000000207 д-р Мустафа Алиев Хасанов Акушерство и гинекология
1000000209 д-р Мухсин Ахмед Чауш Хирургия
1000000210 д-р Мюмюн Рамадан Мехмед Хирургия
1000000213 д-р Надежда Владимировна Чаушева Вътрешни болести