Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кърджали

Показване на 201-225 от 331.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1000000207 д-р Мустафа Алиев Хасанов Акушерство и гинекология
1000000209 д-р Мухсин Ахмед Чауш Хирургия
1000000210 д-р Мюмюн Рамадан Мехмед Хирургия
1000000213 д-р Надежда Владимировна Чаушева Вътрешни болести
1000000214 д-р Надя Христова Кирякова Кожни и венерически болести
2600000418 д-р Назмие Хасанова Хасанова-Ибрям Пневмология и фтизиатрия
1000000413 д-р Нарин Салимехмед Емин
1000000216 д-р Невин Месру Садъкова Обща медицина
1000000347 д-р Недим Самиев Исмаилов Акушерство и гинекология
1000000220 д-р Недялка Георгиева Андреева Психиатрия
1000000221 д-р Недялка Господинова Михова Очни болести
1000000223 д-р Недялка Петкова Джангозова-Калчева Анестезиология и интензивно лечение
1000000491 д-р Нежла Ридван Саид
1000000224 д-р Нериман Нури Караджа Педиатрия
1000000442 д-р Неше Неджмиева Якуб Педиатрия
1000000227 д-р Николай Атанасов Илиев Педиатрия
1000000228 д-р Николай Димитров Маринов Съдебна медицина и деонтология
1000000229 д-р Николай Михайлов Симеонов
1000000231 д-р Николай Христов Николов Акушерство и гинекология
1000000232 д-р Николина Димитрова Семерджиева-Терзиева Ушно-носно-гърлени болести
1000000233 д-р Николинка Здравкова Узунова Психиатрия
1000000531 д-р Ниязи Наим Саид Анестезиология и интензивно лечение
1000000511 д-р Нутвие Юсеинова Кюллю
1700004497 д-р Огнян Любомиров Енчев Ортопедия и травматология
1000000235 д-р Огнян Тосков Георгиев Ортопедия и травматология, Образна диагностика