Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 551-575 от 811.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000305 д-р Николай Стефанов Иванов Очни болести
0500000306 д-р Николай Стефанов Личев Пневмология и фтизиатрия, Вътрешни болести
0500000307 д-р Николен Веселинов Стойнов Хирургия
0500000308 д-р Николина Иванова Старирадева Нервни болести
0500000309 д-р Николинка Йорданова Начева Педиатрия, Обща медицина
0400001906 д-р Николинка Маринова Атанасова Педиатрия
0500001282 д-р Николинка Маринова Дърова Обща медицина, Кардиология
0500000310 д-р Нина Вълова Денчева Вътрешни болести, Обща медицина
0500001283 д-р Нина Георгиева Илиева
0500000311 д-р Нина Данаилова Георгиева-Тодорова Вътрешни болести, Обща медицина
0500000312 д-р Нина Кръстева Липанова Кожни и венерически болести
2300007218 д-р Нина Петкова Христова Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000313 д-р Нина Симеонова Стоянова Обща медицина
0500001284 д-р Нина Томова Титева Педиатрия
0500000314 д-р Огнян Николаев Никитов Психиатрия
0500001286 д-р Огнян Цонев Иванов Акушерство и гинекология
0500000315 д-р Одета Ченкова Маринова Педиатрия
0500000316 д-р Олга Василева Низамова Педиатрия
0500001287 д-р Олга Илиева Пенева Вътрешни болести
2300007285 д-р Олег Боянов Тодоров
0500000317 д-р Павел Георгиев Заков
0500001288 д-р Павлета Христова Селенска-Славчева Анестезиология и интензивно лечение
0500001289 д-р Павлина Петрова Велкова Обща медицина
0500000319 д-р Павлина Петрова Хубанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000320 д-р Павлина Христова Минчева-Щърбанова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия