Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 526-550 от 811.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000289 д-р Нели Ганчева Илиева Анестезиология и интензивно лечение
0500000290 д-р Нели Николова Чорева-Харитонова
0500001267 д-р Нели Пенчева Димитрова
2300006919 д-р Нели Райкова Николова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500001268 д-р Нели Христова Иванова Хранене и диететика, Хигиена на детско-юношеската възраст, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500000291 д-р Нели Христова Никитова Педиатрия
0500000292 д-р Нелия Димитрова Недева Педиатрия, Обща медицина
1300000385 д-р Ненчо Василев Кондов Анатомия, хистология и цитология, Урология
0500001269 д-р Ненчо Рашков Филев Лъчелечение
0500000293 д-р Никола Христов Христов Нервни болести
0500000294 д-р Николай Александров Копаранов Вътрешни болести, Кардиология
0500000295 д-р Николай Асенов Николаев Хирургия
0500001271 д-р Николай Боби Атанасов
0500000297 д-р Николай Василев Гицов Съдебна медицина и деонтология
0500000298 д-р Николай Георгиев Антонов Анестезиология и интензивно лечение
0500000299 д-р Николай Димитров Димитров Психиатрия
0500001272 д-р Николай Иванов Бодуров Обща медицина
0500001274 д-р Николай Иванов Пурчев Хирургия
0500001276 д-р Николай Йорданов Николов Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500001277 д-р Николай Кирилов Върбанов
0500000300 д-р Николай Кирилов Кьорев Нервни болести, Обща медицина
0500001615 д-р Николай Красинов Милев
0500001545 д-р Николай Минчев Мойнов Хирургия, Неврохирургия
0500001280 д-р Николай Петров Брайнов Вътрешни болести
0500000304 д-р Николай Симеонов Симеонов Обща медицина