Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 3051-3075 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003971 д-р Юлия Руменова Баздарска
2800000616 д-р Юлия Сотирова Тасевска-Иванова Ендокринология и болести на обмяната
2800000617 д-р Юлия Стефанова Йорданова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0400002717 д-р Юлия Стефанова Кулова-Георгиева Вътрешни болести, Гастроентерология
0400003871 д-р Юлия Тошкова Калчева Хирургия
0400003825 д-р Юлиян Атанасов Начев
0400002718 д-р Юлиян Валентинов Янев Нервни болести
0400002719 д-р Юлиян Георгиев Крумов Ортопедия и травматология
2600000361 д-р Юлиян Димитров Грозев Обща медицина
0400002720 д-р Юлиян Златков Пенев
0400002721 д-р Юлиян Костадинов Николов Акушерство и гинекология
0400002722 д-р Юлиян Николаев Корабов
0400002724 д-р Юлияна Атанасова Йоргова-Иванова Педиатрия
0400002725 д-р Юлияна Радева Луканова дмВътрешни болести, Кардиология, Обща медицина
0400002726 д-р Юри Неделчев Русев Ушно-носно-гърлени болести
0400002727 д-р Юрий Върбанов Керековски Педиатрия
0400002728 д-р Юрий Койчев Коев
0400005127 д-р Юсуке Кикучи
0400003951 д-р Явор Анжелов Петров Клинична хематология
0400002729Професор д-р Явор Димитров Корновски дмнАкушерство и гинекология, Медицинска онкология
0400002730 д-р Явор Димитров Пейчев дмВътрешни болести, Кардиология
0400004663 д-р Явор Кирилов Хинов
0400003632Доцент д-р Явор Костадинов Кашлов дмВътрешни болести, Кардиология
0400004761 д-р Явор Митков Недев
0400004623 д-р Явор Николаев Шенкинов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар