Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2926-2950 от 3090.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003500 д-р Христина Ивановска-Пенева Лъчелечение
0400002624Професор д-р Христина Николова Групчева дмнОчни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002625 д-р Христина Петкова Христова Акушерство и гинекология
0400004208 д-р Христина Христова Цонева Обща медицина
0400002628 д-р Христина Янева Христозова Педиатрия, Медицинска онкология, Детска клинична хематология и онкология
0400002626 д-р Христинка Станчева Владимирова Педиатрия
0400005387 д-р Християна Станиславова Славчева
0400004855 д-р Християна Христофорова Тодорова
0400002630Професор д-р Христо Благоев Цеков дмнВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Ревматология, Кардиология, Медицинска онкология
0400003805 д-р Христо Бойчев Попов
0400002631Професор д-р Христо Василев Кожухаров дмПсихиатрия
0400002632 д-р Христо Василев Михайлов Хирургия
0400002633 д-р Христо Вълев Кьосев Педиатрия
0400002634Доцент д-р Христо Ганчев Георгиев дмВътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Медицинска онкология
0400002638 д-р Христо Добрев Бояджиев Психиатрия
0400002640 д-р Христо Захариев Илиев Вътрешни болести
0400002641 д-р Христо Иванов Москов Обща медицина
0400004437 д-р Христо Илиев Чакъров
0400004296 д-р Христо Константинов Ранков Обща медицина
0400002645 д-р Христо Костадинов Господинов Хирургия
0400003986 д-р Христо Николаев Колев
0400002894 д-р Христо Петров Куцаров Образна диагностика
0400005093 д-р Христо Пламенов Петров
0400002649 д-р Христо Стефанов Йорданов Физикална и рехабилитационна медицина
0400002651Професор д-р Христо Стоянов Бозов дмАнестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт, Военна токсикология