Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 2926-2950 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400004871 д-р Филип Ивайлов Габърски
0400002606 д-р Филип Людмилов Филипов Вътрешни болести
0400004602 д-р Филип Ян Сталовски
0400003628 д-р Филис Мехмедова Аян Очни болести
0400002608Доцент д-р Филка Георгиева Георгиева дмКожни и венерически болести
0400005160 д-р Флориан Кай-Уве Шлитцер
0400005207 д-р Флориан Николас Витрок
0400005151 д-р Франка Моника Щамниц-Реске
0400005130 д-р Франциска Корцен
0400004731 д-р Хаккъ Нихатов Чаушев
0400003504 д-р Хамуди Сиди Ламада Анестезиология и интензивно лечение
0400003724 д-р Ханифе Юмер Топчи
0400004459 д-р Харалампос Онисифору
0400002613 д-р Харалин Стоянов Тумбев Вътрешни болести, Кардиология
0400005090 д-р Хари Стефанов Стефанов
0400005062 д-р Хасан Юзкан Ахмед
0400002616 д-р Хинко Георгиев Върбанов Вътрешни болести, Клинична хематология
0400005043 д-р Хрисафо-Мария Димитриос Софу
0400004581 д-р Хрисимир Тодоров Тодоров
0400002618 д-р Хриска Благоева Пантева Вътрешни болести, Нефрология
0400003712 д-р Христиан Красимиров Христов Кардиология
0400004922 д-р Христиан Серафимов Пенев
0400002619 д-р Христианна Ангелова Романова-Радева Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002621 д-р Христина Василева Божинова-Димитрова Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002622 д-р Христина Върбанова Стоянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната