Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 3001-3025 от 3109.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400003636 д-р Цветелина Йорданова Рангелова
0900000650Доцент д-р Цветелина Костадинова Попова дмКлинична вирусология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400005041 д-р Цветелина Николаева Първева Ендокринология и болести на обмяната
2600000358 д-р Цветелина Станчева Павлова Трудова медицина
0400004412 д-р Цветелина Тотева Хаджиева Кардиология
0400002677 д-р Цветелина Христова Търпоманова Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002679 д-р Цветолина Радкова Манолова Обща медицина
0400005218 д-р Цветомила Димитрова Кичукова
1700003764 д-р Цветомила Иванова Гуглева
0400004099 д-р Цветомир Евгениев Къчовски Акушерство и гинекология
0400004709 д-р Цветомир Николаев Денчев
0400004362 д-р Цветомир Христов Пеев
0400004101 д-р Цветомир Янков Янков Физикална и рехабилитационна медицина
0400002682 д-р Цветомира Николова Великова Акушерство и гинекология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300012862Доцент д-р Цветослав Антонов Георгиев дмРевматология
0400002683 д-р Цветушка Стоева Димитрова Трудова медицина
0400002684 д-р Ценка Великова Гидолова Вътрешни болести
0400002686 д-р Цено Цветанов Калчев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400002689Доцент д-р Цонко Паунов Паунов дмЕпидемиология на инфекциозните болести
0400002690 д-р Чавдар Атанасов Добрев Акушерство и гинекология
0900000653 д-р Чавдар Димитров Димитров Анестезиология и интензивно лечение
0400002691 д-р Чавдар Димитров Чернев Хирургия
0400002692 д-р Чавдар Петров Марков Хирургия, Ортопедия и травматология
0400002694Доцент д-р Чавдар Христов Бъчваров дмОбразна диагностика
0400004318 д-р Шазие Сюлейманова Мусова