Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Варна

Показване на 3026-3050 от 3112.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0400002692 д-р Чавдар Петров Марков Хирургия, Ортопедия и травматология
0400002694Доцент д-р Чавдар Христов Бъчваров дмОбразна диагностика
0400004318 д-р Шазие Сюлейманова Мусова
0400004116 д-р Шениз Мустафа Юзеир-Салиева Клинична хематология
0400004811 д-р Шериф Атлан
0400002697Доцент д-р Шидери Георгиев Томов дмКожни и венерически болести
0400002698Доцент д-р Щерю Николаев Щерев дмХирургия
0400004378 д-р Щефан Йозеф Райнер Баарфус
0400004427 д-р Ъшъл Уянък
2800000607 д-р Юлиан Георгиев Димитров Хирургия
0400003979 д-р Юлиан Снежанов Снегаров Клинична лаборатория
0400002700 д-р Юлиана Иванова Николова Очни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002701 д-р Юлиана Кръстева Павлова Социална медицина и здравен мениджмънт
0400004681 д-р Юлия Анатолиивна Дога
0400002703 д-р Юлия Благоева Николова Анестезиология и интензивно лечение
0400002704 д-р Юлия Божанова Витлянова Социална медицина и здравен мениджмънт
0400003317 д-р Юлия Валериевна Савченко Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0400002706 д-р Юлия Владимирова Бейлерян Акушерство и гинекология
0400002708 д-р Юлия Георгиева Тодорова
0400002710 д-р Юлия Димитрова Стефанова Вътрешни болести, Гастроентерология
0900000748 д-р Юлия Иванивна Ступина Акушерство и гинекология
0900000659 д-р Юлия Иванова Сапунджиева Физикална и рехабилитационна медицина
0400002714 д-р Юлия Любомирова Цонева Клинична лаборатория
0400003357 д-р Юлия Маринова Цонева-Абдо Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0400002715 д-р Юлия Николова Василева Обща медицина