Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 1326-1350 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001232 д-р Христина Пантелеева Алексиева
0300001233 д-р Христина Савова Балимезова Очни болести
0300001692 д-р Христина Христова Памукчийска
0300001592 д-р Христинка Красимирова Борисова
0300001231 д-р Христинка Николова Николова-Никова Вътрешни болести
0300001705 д-р Християн Славинов Желев
0300001235 д-р Христо Александров Христов Хирургия
2100000673 д-р Христо Андреев Иванов Урология
0300001236 д-р Христо Асенов Славков Хирургия
2300012892 д-р Христо Владимиров Спасов Медицинска онкология
2300015549 д-р Христо Владимиров Хлебаров
0300001644 д-р Христо Господинов Драганов
0300001239 д-р Христо Дечев Дечев Вътрешни болести, Медицинска онкология
0300001241 д-р Христо Димитров Вълчев Спортна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0300001243 д-р Христо Димитров Христов кмнВътрешни болести
0800000527 д-р Христо Добрев Добрев Нервни болести
0300001609 д-р Христо Живков Стефанов
2500001641 д-р Христо Кръстев Якимов Анестезиология и интензивно лечение
2500001463 д-р Христо Нинов Нинов Вътрешни болести
0300001248 д-р Христо Петков Памукчийски Обща медицина
0400004707 д-р Христо Тодоров Тодоров
0300001251 д-р Христо Цеков Петров
0300001252 д-р Хрусана Борисова Проданова Очни болести
2500002130 д-р Хюсеин Ал Али Махмуд
0300001642 д-р Хюсеин Ахмед Хюсеин