Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 1226-1250 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001142 д-р Стефка Георгиева Димитрова
0300001143 д-р Стефка Кирилова Михайлова-Печас Нервни болести
0300001144 д-р Стефка Стефанова Русева-Башлиева Ендокринология и болести на обмяната, Спешна медицина
0300001145 д-р Стефко Николов Георгиев Социална медицина и здравен мениджмънт, Клинична лаборатория
0300001146 д-р Стилияна Михайлова Томова Педиатрия, Неонатология
0300001147 д-р Стойка Иванова Карачорова Вътрешни болести
0300001150 д-р Стойчо Гочев Стоев
0300001151 д-р Стойчо Рангелов Шишков Хирургия, Социална медицина и здравен мениджмънт, Съдова хирургия
0300001646 д-р Стою Стоянов Бошнаков
0300001154 д-р Стоян Димитров Минчев Ортопедия и травматология
0300001696 д-р Стоян Димов Димов
0300001155 д-р Стоян Желязков Христов Ортопедия и травматология
2300009070 д-р Стоян Иванов Стоянов Анестезиология и интензивно лечение
0300001639 д-р Стоян Илиев Димов
0300001157 д-р Стоян Пеев Михов Обща медицина
0300001158 д-р Стоян Петров Мегдански Обща и клинична патология
0300001160 д-р Стоян Стоев Ралев Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология
0300001153 д-р Стоян Тодоров Милушев Анестезиология и интензивно лечение
0300001045 д-р Сюлбие Ахмедова Шехова Анестезиология и интензивно лечение
2300013670 д-р Сюят Хайредин Ешреф
1700003453 д-р Таньо Пенев Стефанов Хирургия, Гръдна хирургия
0300001165 д-р Таня Бойчева Шишитева Физикална и рехабилитационна медицина
0300001167 д-р Таня Димитрова Василева Вътрешни болести
0300001170 д-р Таня Димитрова Вълкадинова Акушерство и гинекология
0300001168 д-р Таня Димитрова Ганчева Анестезиология и интензивно лечение