Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 1276-1300 от 1391.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001431 д-р Теодора Иванова Александрова
0300001188 д-р Теодора Тодорова Скочева Акушерство и гинекология
0300001548 д-р Тинка Красимирова Арнаудова-Коева
0500001409 д-р Тихомир Стефанов Велев Лъчелечение
0300001189 д-р Тодор Апостолов Гогов Медицинска паразитология
0300001191 д-р Тодор Василев Бояджиев Вътрешни болести, Трансфузионна хематология, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300009374 д-р Тодор Василев Якимов Хирургия
0300001192 д-р Тодор Владов Георгиев
0300001193 д-р Тодор Георгиев Шуплев Хирургия
0300001194 д-р Тодор Димитров Табаков Ушно-носно-гърлени болести
0500001412 д-р Тодор Живков Драганов Хирургия
2300009394 д-р Тодор Иванов Драганов Вътрешни болести, Кардиология
0300001196 д-р Тодор Кунчев Тодоров Вътрешни болести
1700004616 д-р Тодор Любенов Денев Физикална и рехабилитационна медицина
0700000734 д-р Тодор Любенов Кътов
0300001197 д-р Тодор Петков Кавалджиев Вътрешни болести
0300001198 д-р Тодор Райчев Попов Образна диагностика
0300001200 д-р Тодор Славов Ангелов Хирургия
0300001202 д-р Тодор Янакиев Коларов Вътрешни болести, Кардиология
0300001204 д-р Тодорка Георгиева Милушева Вътрешни болести, Кардиология
2500001626 д-р Тодорка Иванова Денчева Физикална и рехабилитационна медицина
0300001205 д-р Тодорка Костова Бахчеванова Обща медицина
0300001209 д-р Томи Димитров Тошков
0300001560 д-р Томислава Бойкова Миразчийска-Лъскова Обща медицина
0300001210 д-р Тонка Делчева Колева Педиатрия