Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Бургас

Показване на 1401-1421 от 1421.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0300001268 д-р Ценка Георгиева Славчева Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0300001269 д-р Цонка Иванова Господинова Акушерство и гинекология, Обща медицина
0300001270 д-р Чавдар Христов Карабаджаков кмнСоциална медицина и здравен мениджмънт
0300001271 д-р Шабан Абдуллов Муталибов Обща медицина
0300001272 д-р Шабан Мустафа Вурал
0300001634 д-р Шенай Сунай Садък-Афили
0300001274 д-р Щерю Димитров Щерев Нервни болести
0300001275 д-р Щилиянка Янева Толчева-Йорданова Обща медицина
0300001446 д-р Юлиян Василев Киров Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
0300001279 д-р Яна Георгиева Нондева-Трошанова Вътрешни болести, Гастроентерология
0300001280 д-р Яна Павлова Миринчева
0300001281 д-р Яна Райкова Компанска Вътрешни болести
0300001282 д-р Яна Стойчева Бистрева Педиатрия
0300001283 д-р Яни Апостолов Печас Хирургия
2300015025 д-р Янита Красимирова Дюлгерска
0300001284 д-р Янка Атанасова Стефанова
0300001285 д-р Янка Иванова Димчева Хирургия
0300001286 д-р Янка Танева Каменска Клинична лаборатория
0300001287 д-р Янко Кирилов Тодоров
0300001379 д-р Ярослава Апостолова Петрова Обща и клинична патология
0300001288 д-р Ясен Несторов Грънчаров