Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 801-825 от 846.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000884 д-р Христина Маринова Рускова Обща медицина
0200000816 д-р Христина Марянова Дончева Педиатрия
0200000817 д-р Христо Вангелов Френгов Ушно-носно-гърлени болести
0200000986 д-р Христо Георгиев Атанасов
0200000819 д-р Христо Георгиев Савов Вътрешни болести, Кардиология
0200000821 д-р Христо Иванов Вълчев
0200000823 д-р Христо Йорданов Бухлев Очни болести
0200000824 д-р Христо Костадинов Френгов Ортопедия и травматология
0200000825 д-р Христо Николов Таковски Урология
0200000826 д-р Христо Спиров Георгиев Хирургия, Ортопедия и травматология
0200001045 д-р Христо Спиров Мегеров Очни болести
0200001008 д-р Хрисула Панайотис Пасалуди - Паунова Образна диагностика
2300009720 д-р Цвета Стефанова Тимчева дмнМедицинска паразитология
0200000828 д-р Цветана Ангелова Динкова Педиатрия, Неонатология
0200000830 д-р Цветанка Василева Йовчева Обща медицина
0200000831 д-р Цветанка Иванова Иванова-Даскалова Клинична микробиология
0200000829 д-р Цветанка Илиева Керанова Педиатрия
0200000832 д-р Цветанка Китанова Китанова Анестезиология и интензивно лечение
0200000833 д-р Цветанка Методиева Дурчева Очни болести
0200001030 д-р Цветелина Димитрова Коюмджийска Педиатрия
0200000836 д-р Цветко Петров Наков Кожни и венерически болести
0200000838 д-р Чавдар Георгиев Михайлов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0200000839 д-р Чавдар Димитров Георгиев
0200000840 д-р Чавдар Кирилов Великов Вътрешни болести, Кардиология
0200000841 д-р Чавдар Крумов Андонов Образна диагностика