Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 651-675 от 846.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000672 д-р Петя Томова Даракчиева Вътрешни болести
0200000673 д-р Пламен Димитров Деливерски Обща медицина
2300007714 д-р Пламен Илиев Бауренски Анестезиология и интензивно лечение
0200000674 д-р Правда Райчова Копривленска-Бешина Педиатрия
0200000675 д-р Ради Стоянов Андонов
0200000676 д-р Радка Василева Мадолева Вътрешни болести
0200000677 д-р Радка Владимирова Божикова Акушерство и гинекология
0200000678 д-р Радка Кирилова Митрева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
2300007817 д-р Радка Лазарова Георгиева Лъчелечение
0200001020 д-р Радка Тодорова Гергизова
0200000679 д-р Радко Петров Тумбев Физикална и рехабилитационна медицина
0200000680 д-р Радой Захариев Милев Психиатрия
0200000681 д-р Радослав Ангелов Чупетловски Обща медицина
0200000682 д-р Радослав Искренов Кастаманов Обща медицина
0200000962 д-р Радостина Георгиева Стойкова Образна диагностика
0200000684 д-р Раиса Анатолова Гнутова-Бърдарова Ушно-носно-гърлени болести
0200000686 д-р Райна Иванова Механджиева Педиатрия
0200000687 д-р Райна Йонкова Калпазанова-Михайлова Педиатрия
0200000688 д-р Райна Йорданова Топалова Акушерство и гинекология
1600001264 д-р Райна Петрова Буюклиева Вътрешни болести, Кардиология
0200000689 д-р Райна Симеонова Коричкова Обща медицина
0200000690 д-р Райна Христова Попова-Атанасова Обща медицина
0200000692 д-р Райчо Василев Васев Вътрешни болести, Гастроентерология
0200001035 д-р Ралица Александрова Стойнева
0200001034 д-р Реджеп Мехмед Реджеп