Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 726-750 от 846.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000742 д-р Снежана Любомирова Милушева
0200000744 д-р Снежана Стоянова Георгиева
0200000741 д-р Снежанка Крумова Христова
0200000743 д-р Снежанка Николова Хаджиева Вътрешни болести, Кардиология
1100000496 д-р Снежанка Радоева Яновска
0200000745 д-р Снежинка Захариева Илиева Обща медицина
2300011369 д-р Соня Ангелова Андреева
0200000746 д-р Соня Иванова Великова-Въчкова Нервни болести
0200000747 д-р Соня Лазарова Лилова Педиатрия
0600000404 д-р Соня Недкова Христова Хирургия
0200000748 д-р Соня Петрова Стефанова-Костадинова Педиатрия, Обща медицина
0200000749 д-р София Костадинова Миткова Обща медицина
2300011257 д-р Спаска Олегова Георгиева-Жостова Нервни болести
0200001059 д-р Станислав Бойков Бачев
1700005080 д-р Станислава Иванова Янева-Андонова
0200000753 д-р Станка Борисова Георгиева
0200000754 д-р Станка Симеонова Мицева Обща медицина
0200000755 д-р Станке Методиев Караджов Ортопедия и травматология, Спортна медицина
0200001057 д-р Стефан Димитров Деничин
0600000521 д-р Стефан Димитров Стефанов Анестезиология и интензивно лечение
0200000756 д-р Стефан Драгомиров Качев Урология
0200000757 д-р Стефан Иванов Вълев Кожни и венерически болести
0200000897 д-р Стефан Стоянов Веселински Епидемиология на инфекциозните болести
0200000759 д-р Стефка Иванова Попова Педиатрия
0200000760 д-р Стефка Костадинова Иванова Педиатрия