Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Благоевград

Показване на 601-625 от 846.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000621 д-р Никола Асенов Гърбелянски Хирургия
0200000966 д-р Никола Горанов Петров Кардиология
0200001007 д-р Никола Кирилов Чакински
2300013276 д-р Никола Радославов Таков Урология
0200001071 д-р Николай Бойков Лалев
0200000622 д-р Николай Димитров Мицев Обща медицина
0200000623 д-р Николай Евгениев Васев Ортопедия и травматология
2200000403 д-р Николай Евтимов Пиринчиев Ортопедия и травматология
0200000624 д-р Николай Зорков Георгиев Трудова медицина
0200000625 д-р Николай Илиев Митрев Ушно-носно-гърлени болести
0200000626 д-р Николай Кирилов Янакиев Психиатрия
2300006977 д-р Николай Маринов Нешев Хирургия
0200000627 д-р Николай Методиев Попов Ушно-носно-гърлени болести
0200000628 д-р Николай Миланов Узунов Вътрешни болести, Обща медицина
0200000630 д-р Николай Цачев Цачев
0200000631 д-р Николай Чудомиров Георгиев Хирургия
0200000632 д-р Николина Георгиева Самарджиева Вътрешни болести, Гастроентерология
0200001029 д-р Николина Йорданова Соколова Образна диагностика
0200000634 д-р Нина Методиева Георгиева-Велянова Педиатрия
0200000635 д-р Ния Шукриева Тахирюмерова
0200000636 д-р Огнян Аспарухов Велков Психиатрия
0200000637 д-р Огнян Георгиев Червилов Вътрешни болести
0200001053 д-р Огнян Кирилов Димитров Акушерство и гинекология
0200000638 д-р Огнян Константинов Чилев Ушно-носно-гърлени болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0200000639 д-р Огнян Павлов Благоев Вътрешни болести